lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Inköp och upphandling

LTH samordnar sina olika inköp till personalen. Det kan gälla till exempel kontorsmaterial, möbler, datortillbehör, mobiltelefoner och liknande.

Inköp av kontorsmaterial, mobiltelefoner och möbler

Samordnas av Service och Teknik som kan nås på support@lth.se.

Inköp av IT-utrustning

Inköp av IT-utrustning (datorer, bildskärmar, datortillbehör, plattor, skrivare och kopiatorer med mera) görs av Datordriftgruppen LTH. Datordriftgruppen LTH har god kunskap om de olika avtal, både statliga och lokala, som finns på området.

Datordriftgruppen LTH kan även erbjuda assistans med inköp av IT-utrustning till institutioner, kanslier och liknande. Det normala är att inköpsansvarig eller inköpare på institutionen gör inköpet, men behöver du hjälp eller har du frågor om inköp eller avtal är du självklart välkommen att kontakta oss. Det finns även en grupp i Teams för diskussion av IT-inköp där det går bra att ställa frågor.

Läs mer om IT-utrustning

Läs mer om leveransavtal datorer

Gå till gruppen IT-inköp i Teams

Andra inköp

Vid osäkerhet vem du bör ta kontakt med kan du kontakta inköpssamordnaren på support@lth.se.

Centrala avtal och upphandlingar

Det finns strikta regler om hur inköp och upphandlingar ska gå till. Universitetet har upphandlat avtal med olika leverantörer inom många olika områden. Finns det ett sådant avtal på området skall det användas vid inköp av produkter och tjänster.

Information om dessa avtal hittar på LU:s medarbetarwebb, under relevant rubrik, t.ex. "Resa i tjänsten", eller "konferens och arrangemang". Där finns information om vilka avtal som redan finns, och vad som gäller vid ny upphandling.

Avtalen hittar du också i inköpssystemet Lupin.