lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

LTHin – LTH:s intranät

Intranätet ska underlätta arbetet

LTHin är en digital plattform för LTH:s medarbetare som på ett enkelt sätt ska hjälpa oss att ta del av nyheter och information som är viktiga för vårt arbete, och som även ska göra det lättare för oss att samarbeta.

Planen är november …

Vi jobbar efter planen att LTHin är startklart i slutet av november, i vecka 47. Då rullas intranätet ut till både kansli och institutioner, så att alla kan börja använda verktyget samtidigt. Därefter jobbar vi vidare med att fylla LTHin med innehåll som är relevant för oss alla, eller för olika grupper.

Varför ett intranät?

  • När alla dokument och all information är samlad på intranätet slipper du leta, vilket gör arbetet mer produktivt.
  • Genom intranätet kan information riktas på olika sätt till olika grupperingar, vilket innebär att du inte blir överöst med information som inte är relevant för dig.
  • Slipp onödiga mejl och gör återkoppling i olika forum mer effektiv genom att använda intranätets sociala funktioner.
  • Intranätet ger dig möjlighet att dela projekt med andra digitalt, att samla dina nätverk och skapa sociala grupper med kollegorna.
  • Ett väl fungerande intranät bygger gemensam kunskap inom en organisation och leder till bättre samarbeten.

LTHin – frågor och svar