lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Val till dekan, prodekan och styrelse för LTH 2018-2020

I september genomförs val av ny dekan, prodekan och styrelse vid LTH för en period om tre år. Valberedningen har arbetat med att ta fram kandidater till de olika posterna. Den elektroniska valsedeln kommer att skickas ut den 22 september och du kan fram till den 29 september 2017 kl. 07:00.

Valberedningen lämnade sitt förslag till kandidater i juni 2017.

Beslutsprotokoll 2017-06-09

Valberedningen förslag:

Valberedningens förslag är de kandidater som enligt valberedningen matchar kravprofilerna bäst. Stor vikt har lagts vid att hitta det team, dekan och prodekan, som enligt valberedningen har bäst förutsättningar att på ett tydligt och visionärt sätt tillsammans leda LTH.

 

Rektor Viktor Öwall, professor vid Elektro- och informationsteknik
Prorektor Annika Mårtensson, professor vid Bygg- och miljöteknologi

 

Styrelseledamot Aylin Ahadi, professor vid institutionen för Maskinteknologi
Styrelseledamot Maria Johansson, professor vid institutionen för Arkitektur och byggd miljö
Styrelseledamot Stefan Kröll, professor vid Fysiska institutionen
Styrelseledamot Anne Landin, professor vid institutionen för bygg- och miljöteknologi
Styrelseledamot Thomas Laurell, professor vid institutionen för Biomedicinsk teknik
Styrelseledamot Marilyn Rayner, professor vid institutionen för Livsmedelsteknik
Styrelseledamot Eskil Hansen, professor, Matematik LTH, numerisk analys
Styrelseledamot Elisabet Gersbro-Bülow, LTHs kansli
Styrelseledamot Jörgen Nilsson, kemiska institutionen

Beslut om fastställande av röstlängd 2017-09-07

Röstlängd

VALRESULTAT

Valresultat