lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Universitetskollegiet

Universitetskollegiet fullgör – enligt universitetets arbetsordning – uppgiften om universitetsstyrelsens skyldighet att höra lärare, övriga anställda och studenter i processen att utse rektor och prorektor.

Universitetskollegiet ska bestå av högst 48 ledamöter. Av dessa ska 24 vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare och 12 ledamöter som representerar övriga anställda. Studenterna ges möjlighet att utse 12 ledamöter.

Platserna i universitetskollegiet har genom beslut fördelats så att LTH ska välja:

  • 5 vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare
  • 1 övrig anställd

Ledamöter från LTH för mandatperioden 2018-03-01 -- 2021-02-28

Valda företrädare för vetenskapligt kompetenta lärare:

Knut Deppert, Fysiska institutionen
Catharina Sternudd, Institutionen för arkitektur och byggd miljö
Marie Wahlgren, Institutionen för livsmedelsteknik
Lars Wallman, Institutionen för biomedicinsk teknik
Max Åhman, Institutionen för teknik och samhälle

Vald företrädare som representant för övriga anställda:

Erik Jonsson, Institutionen för elektro- och informationsteknik

 

 

Nyheter

Inga pågående val.