lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Fakultetens valberedning

Valberedningens uppdrag

Valberedningen har till uppgift att bereda nomineringar samt lägga förslag till kandidater som dekan, prodekan, företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare och externa ledamöter, varav en eventuell extern ordförande, samt företrädare för övriga anställda.

Valberedningen ska bestå av sju ledamöter varav fem företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare och två företrädare för övriga anställda. Valberedningen utser sin ordförande inom sig. Här utöver får personalorganisationerna utse var sin företrädare, som ges närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i valberedningen.

Valberedningens ledamöter för mandatperioden 2018-03-01 -- 2021-02-28 är:

 

NamnInstitution
Cintia Bertacchi UvoInstitutionen för bygg- och miljöteknologi
Knut DeppertFysiska institutionen
Kristina ForsLTHs kansli
Erik JohanssonInstitutionen för arkitektur och byggd miljö
Catarina LindénInstitutionen för energivetenskaper
Erik LindströmMatematikcentrum
Ingrid Svensson, ordförandeInstitutionen för biomedicinsk teknik
Personalrepresentanter
Fredrik EdmanSACO-S
OFR
Seko
Studeranderepresentanter
Malin PetterssonTLTH
VakantTLTH

Om du har några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta valberedningen på följande mailadress

Valberedningen@lth.se