lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Fakultetens valberedning

Valberedningens uppdrag

Valberedningen har till uppgift att bereda nomineringar och lägga förslag till kandidater som dekan, prodekan samt ledamöter till LTH:s styrelse.

Valberedningen ska bestå av sju ledamöter varav fem företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare och två företrädare för övriga anställda. Valberedningen utser sin ordförande inom sig. Här utöver får personalorganisationerna utse var sin företrädare, som ges närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i valberedningen.

Valberedningens ledamöter för mandatperioden 2018-03-01 -- 2021-02-28 är:

 

NamnInstitution
Ingrid Svensson, ordf.Institutionen för biomedicinsk teknik
Knut DeppertFysiska institutionen
Erik LindströmMatematikcentrum
Kristina ForsLTH:s kansli
Catarina LindénInstitutionen för energivetenskaper
Två vakanser, företrädare för lärare
Personalrepresentanter
Fredrik EdmanSACO-S
OFR
Seko
Studeranderepresentanter
Malin PetterssonTLTH
Katja EftringTLTH

Om du har några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta valberedningen på följande mailadress

Valberedningen@lth.se