lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Föreskrifter och riktlinjer

Allmänt

Antagning/Anställning

Avtal

Vägledning för opponent och betygsnämnd

  • "Guidelines for external PhD faculty opponents and examination committee members" (endast på engelska):

          Guidelines Research Board

Studieplaner