lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

MIA-möte 2017-12-04

Övergång till Statens servicecenter - Stefan Thoft och Pernilla Hylén

Projekt om hantering av personuppgifter - Beatrice Nordlöf

Gemensam presentation av följande ämnen: - Pia Larsson, Camilla Nilsson, Kristina Fors
Ny meriteringsanställning
Ändringar i anställningsordningen
Riktlinjer för anställning som, och befordran till, professor
Riktlinjer för anställning som, och befordran till, universitetslektor
Strategi för lärare vid LTH - rekrytering och karriärvägar
Sparad semester
Doktorandrekryktering - process efter urval (tredjelandsmedborgare)
Tidiga signaler på ohälsa

Trakasserier och kränkande särbehandling - Pia Larsson