lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärdering av utbildningar 2011-2014

Utvärdering av LTH:s utbildningar på grundläggande och avancerad nivå

Universitetskanslersämbetet (tidigare Högskoleverket) har regeringens uppdrag att utvärdera grundutbildningen och forskarutbildningen vid svenska universitet och högskolor. Under 2011-2014 genomfördes utvärdering av samtliga utbildningar. LTH:s utbildningar utvärderades inom Omgång 4 och Omgång 6.

Omgång 4

Omgång 6