lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Äldre utvärderingar

Högskoleverket har regeringens uppdrag att utvärdera kvaliteten i den högre utbildningen, utbildningar som leder fram till en kandidat-, magister- eller yrkesexamen. 

Högskoleverkets kvalitetssäkringssystem 2001-2006 hade sin tyngdpunkt i äm-
nes- och programutvärderingar och examensrättsprövningar, kompletterade med tematiska uttvärderingar. Både ämnes- och programutvärderingarna och examensrättssprövningarna var huvudsakligen inriktade mot att säkra grundläggande kvalitet, medan de tematiska utvärderingarna inriktades mot att beskriva olika kvalitetsaspekter och lyfta fram goda exempel på framgångsrikt kvalitetsarbete.

En av de större utvärderingarna var utvärderingen av civilingenjörsutbildningarna 2005. Nedan finns en länk till det bakgrundsmaterial och de rapporter som togs fram vid LTH för detta ändamål.

Utvärderingen av civilingenjörsutbildningarna

 

Utvärderingar vid Lunds Tekniska Högskola

2011

2006


2006
Högskoleverkets utvärdering av industridesignutbildningen och forskarutbildningen i industridesign under 2006/07


2005


2004-2005
Anvisning och underlag för självvärdering av civilingenjörsutbildningen


2003


2002


2001


2000