lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Överföring av tentor från TimeEdit till Ladok

UTKAST - Sidan håller på att utformas

Erbjudande till andra fakulteter

På LTH görs en maskinell överföring av tentor som är schemalagda i TimeEdit (3, inte Lokal) till Ladok så att man inte behöver boka in tentorna både i schemat och i Ladok.

Alla andra fakulteter erbjuds att vara med i överföringen, enligt de villkor som står nedan.

När görs överföringen

Överföringen görs terminsvis och följer LU:s terminsindelning (augustitentorna tillhör vårterminen).

För att överföringen ska gå att genomföra smidigt krävs gemensamma datum då samtliga tentabokningar måste vara genomförda.

Inför överföringen till höstterminen ska bokningarna vara klara 10 augusti.
Inför överföringen till vårterminen ska bokningarna vara klara 10 december.

Om man inte hinner klart till dessa tider får man själv editera tentorna i Ladokportalen för anställda manuellt. Det samma gäller om man ändrar på schemat för tentorna; det finns ingen synkning efter det att överföringen är gjord.

Vilka uppgifter behövs

För att överföringen ska fungera behöver vissa uppgifter meddelas till Karim Andersson i god tid före överföringsdatum. Man behöver bara meddela om man vill ha ändringar. Har man gjort en beställning så görs samma överföring varje termin till man ber om ändring/avslut.

Överföringen görs för samtliga eller inga kurser på ett viss kostnadsställe. Det kan dock löna sig att låta samtliga föras över och manuellt ta bort de som inte ska finnas med. Att ta bort tillfällen är mycket mindre arbetskrävande än att lägga till, men å andra sidan måste man tänka på att ta bort dem snarast efter överföringen är gjord.

Vilka undervisningstyper?

Ladok är kinkigt - viktigt med korrekt data.