lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Om studentmiljön

Om datorer och programvaror

Vårt datorsystem består till övervägande del av datorer som kör windows. I E-huset kör dock de flesta av datorerna operativsytemet linux. Alla datorkonton fungerar även på linuxdatorerna, men de studenter som inte har sitt konto i E-huset får en separat hemkatalog på unixdatorerna. Datorerna har programvaror som är anpassade till undervisningen i respektive hus. Alla programvaror finns alltså inte på alla datorer.

Observera att endast DDG:s personal kan installera programvaror på datorsals-datorerna. Anmäl i god tid om ni behöver få någon programvara installerad för undervisningen. Ett minimum är 3 veckor innan undervisningsstart. Se denna sida! 

Det normala förfarandet är att kursansvarig köper in programvaran samt håller reda på licenser mm. För frågor om programvaror kontakta den personal som har ansvar för aktuellt hus (se kontaktsidan).

Utskrifter

Med ett lärarkonto kan ni skriva ut på studenternas skrivare (se mer här). Lärare skriver ut på kredit, dvs utskrifterna debiteras i efterhand. LDC kommer regelbundet att skicka en användarspecificerad faktura till institutions-prefekten. Sätter du in pengar på ditt utskriftskonto minskas fakturan till institutionen med motsvarande belopp (du kan skriva ut även när du ligger på minus). Vill man köpa kontant kan man göra det på Studiecentrum annars kan man fylla på med visa/mastercard på www.lu.se/printaccount

Dela filer med studenterna

Det finns ett antal mappar på servern som lärare kan använda för att utbyta filer med studenterna. Se denna sida. Om du vill ansluta till mapparna från din egen dator så läs dessa sidor.

Datorsalar

Salarna bokas på samma sätt som övriga undervisningslokaler, dvs genom TimeEdit Lokal.

Schema finns normalt uppsatt i anslutning till salarna. Det finns även schema på DDG:s websidor

E-post för studenter 

Från och med höstterminen 2009 använder alla LTH-studenter samma mailsystem som övriga studenter på LU (StiL-mailen). Tidigare fick dock alla programstudenter på LTH en annan E-postadress. Oavsett vilket mailsystem som studenterna använder hittar man alltid den korrekta adressen i ladok.  För utskick till studenter, använd alltid mailadresserna som är angivna i ladok. Kontakta ladokadminstratör på institutionen, eller använd funktionerna i DB för att hitta mailadresserna.