lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Kort och konto till anställda

Ibland kan anställda behöva ett datorkonto i labsalarna, till exempel lärare som ska testa sina labbar/installerade programvaror, eller doktorander som ska följa en kurs som även ges i grundutbildningen.

Från och med 1 september 2016 har vi nya principer för anställdas inloggning på student-datorerna.
Det nya systemet innebär att alla LTH och NatFak-lärare kan logga in på Student-datorerna utan att skaffa ett särskilt datorkonto för Student-domänen.

Lärare kan nu  logga in med sitt uw-konto.

Vid inloggning skriver man då
uw\LucatID          (OBS! Använd inte denna inloggning för produktivt arbete på studentdatorerna, se nedan!)


En del lärare har sedan innan ett student-konto (student\lucatID), detta finns till vidare kvar.
Det går fortfarande att begära ett sådant konto.

Det finns vissa skillnader beroende av vilket konto man loggar in med. 

  • Uw\LucatID:  Man får ingen hemkatalog på studentservern, dvs det finns ingen enhet H:\ och om man sparar filer på desktop eller i documents mm så kommer de att raderas vid utloggning. Med denna inloggning så får man skrivrätt i mappen (Shared) S:\Courses\ditt_instutions_namn
  • Student\LucatID: Inloggad med konto i Student-domänen har man exakt samma situation som studenterna. Man har en hemkatalog på servern (H:\). 

Om du är lärare/kursansvarig för en kurs med många anställda som följer kursen så skicka ett mail till support@lth.se. Sätt gärna titel i stil med "Datorkonton till kurs med anställda". Bifoga en lista med kursdeltagarnas Lucat-ID så kan vi skapa konton till alla på en gång.

För att få ett konto måste man först ha hämtat ut sitt LU-kort. Därefter skickar men ett mail till support@lth.se och ber om ett konto. När allt är klart kan man man logga in i datorsalarna med sitt lucatkonto.

Alla personalkort fungerar till datorsalarna. Om ni inte har något LU-kort, läs mer på LU-kortets sida.