lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Schemaläggning

Schemaläggning på LTH

LTH:s centrala schemaläggning sköts av schemaläggarna (en del av Programservice). Hit kan du som lärare/administratör vända dig i alla frågor som rör schemaläggning.

Vi som jobbar med schemaläggningen/lokalbokningen heter Naomi Facks, Emma Grönberg och Sophie Sjögren - vi finns i korridoren på 5:e våningen i E-huset.

Du hittar våra personliga kontaktuppgifter i menyn till vänster.

Vad gör jag om jag måste ändra i mitt schema?

Du som är lärare/administratör och har en ändring du är tvungen att göra på ett schema meddelar oss enklast detta genom att skicka e-post till denna funktionsadress:

schema@kansli.lth.se 

ELLER

fyll i detta schemaändringsformulär.

Ändringar när det gäller tentamen (om det inte gäller rena lokaländringar) bör i möjligaste mån undvikas. Funktionsadressen som skall användas är:

tentamensschema@kansli.lth.se 

Vänliga hälsningar
Naomi, Emma och Sophie

Brevet med information om påsunssvar/synpunkter inför VT 2020 är utskickat

Se kolumnen här till höger om du inte fått det. Deadline 18/10.

Prenumerera på ett schema

TimeEdit hjälpcenter finns det instruktioner hur man kan prenumerera på ett schema.

Schemaläggningsprocessen inför HT samt tentamensschemat - generella tider

 • Januari – förarbete schema HT och tentamensschema för hela läsåret. Startbrev skickas ut.
 • Februari – Alla önskemål är inkomna. Schemaläggningen startar.
 • Mitten av mars – HT- och tentamensschemat skickas ut för påseende. Olika datum för läs- och tentamensschema.
 • April – schemana justeras utefter mejl från kursansvarig el motsv.
 • 30 april – alla scheman klara.
 • Första veckan i maj – alla scheman spikas.
 • Schemat går över i underhållsfas.

För detaljerade uppgifter inför varje termin - se startbrevet (läggs ut här på sidan i högerkolumnen).

Schemaläggningsprocessen inför VT - generella tider

 • Augusti till september – förarbete inför VT-schemat. Startbrev skickas ut.
 • Mitten av september – Alla önskemål är inkomna. Schemaläggningen startar.
 • Början av oktober – VT-schemat skickas ut för påseende.
 • Mitten av oktober – schemana justeras utefter mejl från kursansvarig el motsv.
 • 31 oktober – alla scheman klara.
 • Schemat går över i en underhållsfas

För detaljerade uppgifter inför varje termin - se startbrevet (läggs ut här på sidan i högerkolumnen).

Schemaläggningen på LTH - så här går den till

Vid några informationsmöten under 2015 berättade vi på schemaläggningen hur det går till när vi lägger era scheman. I nedanstående presentation får du en överblick över detta.

Schemaläggningen på LTH - presentation

 

 

Kontaktuppgifter

Schemalänkar

SRS - webbsida

Fördjupad information om SRS vid LU. Med matnyttig information om hur lokalbokning går till, vad som menas med ekonomisk befogenhet etc.