lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Debiteringsrapporter från TimeEdit


Varje månad kan du som är anställd på LTH hämta hem Lunds universitets debiteringsrapporter från följande sida: Hämta debiteringsrapporter

Debiteringsrapporterna läggs upp första veckan varje månad för föregående månad. För varje månad finns det en mapp som innehåller ett antal filer. De filer du som har hand om ekonomin på en institution har nytta av är filerna Debitering-Alla_lokaler och Beräkning-Alla_lokaler. Filen Debitering-Alla_lokaler är den fil som läses in i Raindance. Filen Beräkning-Alla_lokaler innehåller vad som funnits i TimeEdit-bokningen och beräkning av vad det har kostat.

Det finns även en visningssida på TimeEdit webb, där man kan söka ut uppgifter för ett kostnadsställe eller på en viss konteringssträng eller liknande: Webbutsökning för debitering i TimeEdit

När en bokning görs i bokningssystemet TimeEdit får den ett unikt ID-nummer. Detta ID-nummer utgör referensen i Raindance. I filen Debitering-Alla_lokaler är det numret i kolumnen specifikation.

I filen Beräkning-Alla_lokaler, finns ID-nummer i kolumn A under rubriken ”Bokning”.

Filen Beräkning-Alla_lokaler är den mest användbara, då det står i den vad som funnits i TimeEdit-bokningen och beräkning av vad det har kostat. Filen behöver dock städats för att bli användbar. I kolumnen till höger finns en lathund för ”städning” av filen Beräkning-Alla_lokaler.