lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Exempel på disposition

Denna disposition är ett förslag - blocken kan kastas om beroende på vad som är mest intressant.

Del 1

Börja med att sammanfatta det intressantaste och viktigaste på ett begripligt sätt. Det kan vara dina resultat men även ett problem, fråga, konsekvens.

Del 2

Därefter kan du sätta in din forskning i ett större sammanhang som tydliggör behovet av din forskning. T ex ”varje år dör x personer av sjukdomen y”, ”Avgaser från bensindrivna fordon innehåller det giftiga ämnet y” eller ”Behovet av övervakningskameror växer i samhället”.

Del 3

Skriv därefter några rader om varför just dina resultat är viktiga i detta sammanhang. På vilket sätt kan resultaten användas? Hur påverkar dina rön människa och samhälle?

Del 4

Sedan kan du förklara din forskning lite närmare.

Del 5

Mot slutet kan du i några rader berätta om metodiken och hur du gjorde.