lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Semester, ledigheter och sjukfrånvaro

Semester

Alla anställda har rätt att ta ut betald semester varje år. Hur många semesterdagar du får beror på din ålder, men är minst 28 dagar per helår du jobbar. Din semester har du rätt till så fort du börjar din anställning, men börjar du mitt i kalenderåret får du enbart ut så många dagar som du kommer hinna arbeta in tills årets slut.

Ledigheter

Ibland behöver du kanske vara borta från jobbet utöver dina normala semesterdagar, t.ex. vid läkarbesök, sjukdom eller dödsfall, eller föräldraledighet.

Sjukfrånvaro vid LTH

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs alltid till din närmaste chef. Samtidigt registrerar du dig i Primula från första sjukdag.

Friskanmälan

När du kommer tillbaka till arbetet friskanmäler du dig i Primula.

Läkarintyg

Om du är sjuk mer än 7 dagar ska du lämna en kopia på ett läkarintyg till din närmaste chef.

En kopia ska också skickas via post till:

Lunds universitet
LTHs kansli/Personalavdelningen
Löneunderlag
Box 118
221 00 Lund

eller med internpost till hämtställe 55, LTHs kansli, Löneunderlag

Originalet av läkarintyget skickar du själv till Försäkringskassan om du är sjukskriven mer än 14 dagar. Statens servicecenter (SSC) anmäler från och med den 15:e dagen att du är sjuk till Försäkringskassan.

Eventuella förlängningar av läkarintyg ska fortlöpande lämnas till närmaste chef, personalavdelningen LTH/Löneunderlag och till Försäkringskassan.

Om du inte lämnar in ett läkarintyg från och med den åttonde dagen är arbetsgivaren inte skyldig att betala sjuklön.