lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Doktorander

Särskild lönesättning för doktorander

En särskild lönesättning tillämpas för doktorander.
Nyanställda doktorander placeras normalt i den ingångslön som fastställts av LTH. Doktorandens lön höjs sedan efter varje uppnådd etapp i forskarutbildningen enligt etapplyft som fastställts av LTH. Summa lönehöjningar för totala antalet etapper uppgår för närvarande till 2 800 kr. Utöver detta höjs doktorandens lön med ett schablonbelopp som fastställs i samband med varje lönerevision.

 

Etapplyft vid LTH

60 hp – 1100 kr

120 hp – 1100 kr

180 hp – 600 kr

Vid doktorsexamen – 1500 kr (utbetalas månadsskiftet efter beslut om examen)

 

Blankett för höjning av doktorandlön efter uppnådd etapp finns på HR-webben under HR blanketter, mallar och manualer. Titta efter rubriken Etapplyft för doktorander.

Ingångslön för doktorander på LTH