lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Kompetensutveckling för LTHs anställda

Chefs- och ledarutveckling

Du som är chef eller ledare vid Lunds universitet erbjuds kompetensutveckling i form av ett flertal olika kurser och program. Information finns på LU:s centrala medarbetarwebb: 

Docentkurs vid LTH

Docentkursen vänder sig till dig som ska söka en oavlönad docentur vid LTH samt till forskarhandledare vid LTH.

Gemensamma forskarutbildningskurser

LTH erbjuder sina doktorander ett brett urval av kurser för att bredda kompetensen som forskare.

  • LTH-gemensamma forskarutbildningskurser

Pedagogisk kompetensutveckling för lärare

För lärare på LTH finns stora möjligheter att delta i olika aktiviteter för att öka den pedagogiska kompetensen.

Personalstrategi för lärarkarriär vid LTH

Stöd i karriärplanering för lärare

Inspiration och tips

Här hittar du inspiration och tips om hur du lyckas med din kompetensutveckling.