lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Nominera till Lise Meitner-professuren 2019

Du är nu välkommen att nominera kandidater till Lise Meitner-professuren då LTH söker 2-3 nya Lise Meitner professorer inför 2019! 

Den som nomineras till Lise Meitner-professuren ska vara av underrepresenterat kön och professor vid ett lärosäte eller motsvarande (exempelvis institut). Nominerade som inte är professorer men bedöms uppfylla kraven som professor kan prövas enligt gällande riktlinjer vid LTH/LU. Obs! Den som nomineras får inte vara anställd vid LTH eller inom LU.

Lise Meitner-professuren innebär att LTH står för 20 procent av lönekostnaden i max tre år (max 400 tkr/år). Mer information om vad Lise Meitner professorn innebär angående upplägg och åtaganden finns i ”Riktlinjer och handläggning av Lise Meitner professorer”.

Ansökan ska innehålla:

  1. Strategisk motivering för aktuellt ämnesområde.
  2. Beskrivning om hur den nominerade kan bidra till aktuellt ämnesområde avseende forskning och undervisning.
  3. Förslag på hur den nominerade kan stödja yngre lärare och forskare med vetenskapligt och/eller pedagogiskt arbete samt nätverkande inom den egna institutionen samt vid LTH i stort.
  4. Beskrivning om hur den nominerade kan medverka till en positiv utveckling avseende institutionens jämställdhetsarbete.
  5. Förslag på önskad omfattning (20 procent) och anställningstid (max tre år) samt förslag på tillträdesdatum.
  6. Personligt brev (intresseanmälan) och CV (inkl. publikationslista) från föreslagen kandidat

Ansökan ska vara i PDF-format och skickas som e-post till: jeffrey.armstrong@lth.lu.se

Sista ansökningsdag är 2019-02-28.  

Kontaktpersoner:  

Prorektor Annika Mårtensson, tfn 046-2227359, e-post annika.martensson@lth.lu.se

Personalstrateg Jeffrey Armstrong, tfn 046-2227103, e-post jeffrey.armstrong@lth.lu.se