lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lise Meitner-professuren

Vad är Lise Meitner-professuren?  

Det är en gästprofessur som innebär att LTH bjuder in framstående kvinnliga forskare som verkar vid fakulteten under en period och därigenom kan komma att utgöra förebilder för andra kvinnor vid LTH. Professuren inrättades 1 januari 1999. 

Vem kan bjudas in? 

Den kvinna som föreslås professuren ska ha en egen anställning utanför Lunds universitet och ha en kompetens som är likvärdig med docentkompetens. Det är viktigt att hon har goda förutsättningar att aktivt delta i undervisningen såväl inom grund- som forskarutbildningen, samt i institutionens övriga verksamhet. Det är också önskvärt att hon deltar i föreläsningar/seminarier vid både egen och andra institutioner inom LTH och i LTH-gemensamma aktiviteter, både interna och externa. Anställningen vid LTH kan vara från sex månader till ett år.

Vem var Lise Meitner?

Lise Meitner (1878-1968) var en österrikisk-svensk fysiker, som var den första som identifierade fission. Hon var född i Wien och läste vid universiteten i Wienoch Berlin. Tillsammans med den tyske, fysikaliske kemisten Otto Hahn, var hon med om upptäckten av element protactinium 1918. Hon var professor vid Berlins universitet 1926-1933.

Lise Meitner, som var av judisk börd, flydde 1938 i all hast undan naziregimen och hann endast få med sig några få personliga tillhörigheter i en liten resväska och med en lång forskarbana bl a som chef för fysikavdelningen vid Kaiser-Wilhelm-institutet i Berlin bakom sig. Flykten gick till Stockholm där hon förenade sig med atomfysikforskarna vid Stockholms universitet. Den första artikeln om fission publicerade hon 1939. Hon är också känd för sin forskning kring atomteori och radioaktivitet. Hon förutspådde förekomsten av den kedjereaktion som bidrog till utvecklingen av atombomben. 1946 var hon gästprofessor vid katolska universitetet i Washington D.C och hon återvände till USA 1959 som lärare vid Bryn Mawr College.

1966 delade hon Enrico Fermi Award med Otto Hahn och Fritz Strassman för ett arbete som ledde fram till upptäckten om fission hos uran. Hon avled 1968 i Cambridge.

 

Kontaktperson:
Jeffrey Armstrong
LTH kansli
Tel: +46 222 71 30
E-post: Jeffrey.Armstrong@kansli.lth.se

Lise Meitner presentation in English