lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Kontaktpersoner

Har du blivit utsatt för kränkningar, trakasserier eller diskriminering? Vill du veta mer om LTHs Jämställdhets- och likabehandlingsarbetet samt mångfald?
Då kan du kontakta:

Jeffrey Armstrong
Kontaktperson för LTH
Personal- och jämnställdhetsstrateg, Personalavd, LTH Hs 55
Tel: 046-2227103
Jeffrey.Armstrong@lth.lu.se


Ryderheim, Bodil,
Kontaktperson för studenter och likabehandling
Samordnare för arbetsmiljö och likabehandling, LTH Hs 55
Tel: 046-2228923,  
Bodil.Ryderheim@lth.lu.se


Mårtensson, Annika
Ansvarig för frågor som rör jämställdhet, likabehandling och mångfald (LTH)
Prorektor LTH
Tel: 046-2227359
Annika.Martensson@kstr.lth.se


Hammarlund, Emma
Kurator, Utbildningsservice, LTH,  Hs 7
Tel: 046-2227247 
Emma.Hammarlund@lth.lu.se


Bergman, Ulla
Kurator, Utbildningsservice, LTH, Hs 7
Tel: 046-2223714
Ulla.Bergman@lth.lu.se


Lindell, Lena
Kontaktperson vid Lunds universitet
Personalkonsult, sektionen personal, Hs 31
Tel: 046-2223205  
lena.lindell@pers.lu.se