lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Arbetsorganisation vid LTH

Ledamöter

  • Annika Mårtensson, prorektor, ordförande
  • Misse Wester, professor, bygg och miljöteknologi 
  • Anna Petersson, Universitetslektor, arkitektur och byggd miljö
  • Eva Westin, Administrativ chef, reglerteknik 
  • Christine Holander, Personalchef, personalavdelningen  
  • Åsa K Nilsson, Studievägledare, studentservice LTH
  • Claus Führer, professor, Matematikcentrum
  • Malin Petersson, Doktorand, teknik och samhälle
  • Rasmus Göransson, Studiesocialt ansvarig,Teknologkåren, 

Jeffrey Armstrong är kontaktperson och administrativt ansvarig för frågor gällande jämställdhet samt sexuella och könsrelaterade trakasserier inom LTH. Sitter med i LU:s ledningsgrupp för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor.