lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Arbetsorganisation vid LTH

Ledamöter

  • Annika Mårtensson, prorektor, ordf
  • Carl Sverdrup, studeranderepresentant TLTH
  • Claus Führer, professor, Matematikcentrum
  • Hanna Nilvall, kommunikatör, LTH:s kansli
  • Jeffrey Armstrong, personal- och jämställdhetsstrateg, LTH:s kansli, kontaktperson
  • Lovisa Björnsson, professor, Teknik och samhälle
  • Oscar Elmqvist Sandvik, doktorandrepresentant
  • Per Kristiansson, professor, Fysiska institutionen
  • Sandra Sjöstrand, doktorandrepresentant
  • Wiveca Axnér, studievägledare, LTH:s kansli

Jeffrey Armstrong är kontaktperson och administrativt ansvarig för frågor gällande jämställdhet samt sexuella och könsrelaterade trakasserier inom LTH. Sitter med i LU:s ledningsgrupp för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor.