lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Att söka befordran vid LTH

Ansök om befordran enligt nedanstående instruktioner och skicka ansökan till Karriärnämnden
Ansökan ska skrivas på engelska.


Vid LTH används en särskild meritportfölj för att redovisa och dokumentera meriter. Utforma ansökan enligt nedanstående disposition och skicka den som tre sammanhängande PDF-filer.

Notera att:

  • vid befordran till professor måste ett strategiskt yttrande från prefekten bifogas
  • vid befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor måste ett yttrande från prefekten och kravprofilen från anställning som biträdande universitetslektor bifogas
A.Personligt brevA-G (PDF 1)
B.CV
C.Förteckning över utvalda publikationer
D.Vetenskaplig/konstnärlig meritportfölj
E.Pedagogisk meritportfölj
F.Meritportfölj för ledarskap och administrativa uppdrag
G.Meritportfölj för innovation, entreprenörskap och samverkan   
H.Bilagda utvalda publikationer (enligt C)H (PDF 2)
I.Bilagor enligt instruktioner (max 50 sidor)I (PDF 3)

Här kan du ladda ner instruktioner kring utformande av ansökan och meriter samt mall för A-G.

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola

Mall A-G vetenskaplig meritportfölj

Mall A-G konstnärlig meritportfölj