lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Arbetstid och semester

Doktorander har en fastställd årsarbetstid och rätt till semesterdagar. Årsarbetstiden är reglerad i det statliga kollektivavtalet Villkorsavtal.

Årsarbetstiden uppgår till:

  • 1756 timmar till och med det år du fyller 29 (då har du 28 semesterdagar)
  • 1732 timmar till och med det år du fyller 30 (då har du 31 semesterdagar)
  • 1700 timmar från och med det år du fyller 40 (då har du 35 semesterdagar)


Både ur ett arbetsmiljöperspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv är det att rekommendera att du som doktorand tar ut stora delar av din semester under sommarmånaderna då handledare och lärare vid institutionen har semester.

Du ansöker normalt om semester i systemet Primula webb eller enligt särskilda rutiner på din institution. Tänk på att prata med din handledare/chef innan du ansöker.