lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Checklista för institutionerna vid nyanställning

En god introduktion på den nya arbetsplatsen skapar trivsel och en känsla av tillhörighet. Det gör att den nyanställde snabbt kommer in i arbetet, vilket gynnar verksamheten både mänskligt och ekonomiskt. Enligt Lunds universitets kollektivavtal har en nyanställd rätt till fem dagars introduktion.
Introduktionen bör dock inte vara slut i och med dessa fem dagar. Under det första året på en ny arbetsplats är det av betydelse att chefen/arbetsledaren eller annan utsedd person ser till att den nyanställde får en god överblick av verksamheten och att uppföljnings- och utvecklingssamtal genomförs.

Som utgångspunkt för en god introduktion kan man fundera på hur man själv skulle vilja bli introducerad. Små detaljer som en välkomstblomma på skrivbordet och fika- och lunchsällskap ger den nyanställde ett gott första intryck. Det är viktigt att chefen avsätter tid till att hälsa välkommen och berätta om verksamheten. Tänk också på att introduktionen ska innehålla en lagom blandning av eget arbete och information. Introduktion kan behövas även när en medarbetare får nya arbetsuppgifter eller återkommer från en längre tids frånvaro, t ex sjukdom.

Här nedan finns en checklista som är tänkt att användas som en gemensam utgångspunkt för alla institutioner/avd inom LTH som rekommenderas att utifrån denna göra en egen anpassad checklista.