lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Arbetsmiljö och hälsa

Din arbetsmiljö

Vår arbetsmiljö är viktig för vårt välbefinnande. Här får du reda på hur vi på LTH arbetar med arbetsmiljöfrågor, vad man ska tänka på gällande arbetsmiljö vid introduktion av nyanställda medarbetare, och hur du ska agera i krissituationer.

Rehabilitering

Här kan du läsa om hur rehabiliteringsarbetet går till vid LTH, vem som har ansvar för vad och vem du ska kontakta om du har frågor kring rehabiliteringsfrågor.