lu.se

Denna sida på svenska This page in English

FMAA55 - Linjär algebra

Denna kurs hittas på Canvas. Se kurs FMAA55 - Matematik, Linjär algebra.

1) Kursregistrering, se

https://www.student.lth.se/kurs-och-programinformation/kursanmaelan-och-registrering/kursregistrering/

2) Omregistrering, kontakta studieadministrationen på Matematik LTH:

Studenterexpeditionen, email: expedition@math.lth.se

3) Studenter som studerat kursen vid ett tidigare tillfälle men som vill ha tillgång till innehållet på Canvas för kursversion 2023, så kontakta studieadministrationen på Matematik LTH:

Studenterexpeditionen, email: expedition@math.lth.se.

3) Nya studenter som missar anmälningsfristen i 1) ovan måste skriva till studierektor@math.lth.se som avgör om studenten kan antas.

Sidansvarig:

Kursansvarig:
Kasper Andersen
Universitetslektor
Email: kksa@maths.lth.se