lu.se

M-huset

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Utbildning

Här hittar du länkar som leder dig vidare till respektive institutions utbildningssidor. 

Energivetenskaper

Utbildningsadminstratör:

Elna Andersson

Elna.Andersson@energy.lth.se

046 - 222 07 63

Hållfasthetslära

Utbildningsadminstratör:

Cecilia Sandstedt

Cecilia.Sandstedt@solid.lth.se

046 - 222 79 90

Industriell elektroteknik och automation

Utbildningsadminstratör:

Carina Lindström

Carina.lindstrom@iea.lth.se

046 - 222 92 90

Maskinteknologi

Utbildningsadminstratör:

Rose-Marie Hermansson

Rose-marie.hermansson@mel.lth.se

046 - 222 85 05

Produktionsekonomi

Utbildningsadminstratör:

Birgitta Olvegart

Birgitta.Olvegart@iml.lth.se

046 - 222 80 10

Reglerteknik

Institutionsadministratör:

Mika Nishimura

mika.nishimura@control.lth.se 

046 - 222 87 85

Teknisk logistik

Utbildningsadminstratör::

Åsa Malm

asa.malm@tlog.lth.se

046 - 222 91 51

Sidansvarig: