Tillgänglighet för www.lth.se/m-huset

M-huset vid Lunds tekniska högskola står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.lth.se/m-huset uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Sidor och funktioner beskrivs inte alltid konsekvent i samtliga länkar, hänvisningar och rubriker.
 • Problem med tangentbordanvändning:
  • navigationen följer inte alltid en logisk ordningk
  • fokus visas inte alltid visuellt tydligt
  • vissa funktioner kan inte styras på mobil och stor skärm
  • det saknas en genväg förbi menyer till huvudinnehållet
 • Webbplatsen är inte fullt användbar och läsbar vid förstoring upp till och med 200 procent.
 • När användaren ställt in större avstånd mellan bokstäver, ord, rader eller stycken är inte alltid all text tillgänglig.
 • Kontraster (för visuell fokusmarkering och punkten/förgrunds- och bakgrundsfärger) är otillräckliga vid vissa tillfällen.
 • Länkgrupper och informationsområden är inte alltid grupperade.
 • Vissa menyer kan vara svåranvända.
 • Användare med uppläsande hjälpmedel kan uppleva problem med sökfunktionen.
 • Vissa dokument som omfattas av lagen är inte (helt) tillgängliga.

Vi strävar efter att åtgärda alla kända redaktionella tillgänglighetsproblem senast den 30 april 2021. När det gäller kända tekniska tillgänglighetsproblem har vi som ambition att ha åtgärdat dessa under vår 2021, när den här webbplatsen har fått nya mallar av webbpubliceringssystemet Typo3.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.lth.se/m-huset. Vi har också låtit utomstående experter granska några av Lunds tekniska högskolas webbplatser.

Senaste bedömningen gjordes den 21 januari 2020.

Övrigt

Webbplatsen publicerades den 18 september 2008.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 januari 2021.

Sidansvarig: therese.tell_dragg@tlog.lth.se | 2021-01-21