Husstyrelsen

  • Catarina Lindén, ordförande, husprefekt
  • Mathias Wallin, Institutionen för byggvetenskaper
  • Magnus Genrup, Institutionen för energivetenskaper
  • Ulf Jeppsson, Institutionen industriell elektroteknik och automation
  • Mats Andersson, Institutionen för maskinvetenskaper
  • Tore Hägglund, Institutionen för reglerteknik
  • Jan Olhager, Institutionen för teknisk ekonomi och logistik
  • 2 studentrepresentanter 
Sidansvarig: therese.tell_dragg@tlog.lth.se | 2021-01-13