lu.se

LUBIRC

Lund University Biobased Industry Center

Samarbeten för nya biobaserade produkter och processer

Kontakta oss för samarbeten

Hos LUBIRC finner du Lunds Universitets samlade kunskap kring biobaserade produkter och processer. Vi arbetar med att ta fram helt nya produkter och processer samt ersätta befintliga produkter och processer med biobaserad råvara och biotekniska produktionsmetoder. Vi studerar och arbetar även med de aspekter som påverkar implementering av en cirkulär och biobaserad ekonomi. Vårt mål är att LUBIRCs aktiviteter och projekt leder till att våra samarbetspartners kan omsätta resultaten på ett kommersiellt och miljömässigt hållbart sätt. 

Vidare stödjs LUBIRC av Lunds Universitet som ett tematiskt samverkansinitiativ med syftet att även stärka samverkan inom universitet samt att etablera Lunds Universitet som Nordens ledande forskningsaktör, självklara samarbetspartner och remissinstans för de som vill utveckla och verka för en cirkulär och biobaserad ekonomi.  

LUBIRC BREAKFAST SEMINAR STARTS AGAIN!

 

 

Welcome back to a new season of LUBIRC breakfast seminars starting with Linda Worbin (developer) and Annica Karlsson (leader) from New Material & Innovation, Textile at IKEA.

The IKEA vision includes taking a lead in developing products based on renewable materials and ensuring that their products are easy to reuse and recycle. Therefore it will be most interesting to listen to Annica and Linda who is working with this vision in a practice. They will show samples of new materials and as usual the audience will have the opportunity to discuss and ask questions during the seminar.  

Since LUBIRC is offering coffee and sandwich we would like you to register on following link: registration 
(Föredraget hålls på engelska)

Place: Marie Curie, KC (Kemicentrum/Chemical Center, LU)
Time: 8.30-9.30 hours
Date: September 7th, 2018

Most welcome!

Om du vill veta mer om

de begrepp som används när man talar om bioraffinaderier, industriell bioteknik, biobränsle och bioekonomi är du välkommen att läsa mer på Bioraffinaderiportalens hemsida.


MARK YOUR CALENDAR!

 

October 25 - LUBIRC PhD student day!  

What jobs will there be in the Bioeconomy?

 

Information on how to register will follow shortly!