lu.se

LUBIRC

Lund University Biobased Industry Center

Samarbeten för nya biobaserade produkter och processer

Kontakta oss för samarbeten

Hos LUBIRC finner du Lunds Universitets samlade kunskap kring biobaserade produkter och processer. Vi arbetar med att ta fram helt nya produkter och processer samt ersätta befintliga produkter och processer med biobaserad råvara och biotekniska produktionsmetoder. Vi studerar och arbetar även med de aspekter som påverkar implementering av en cirkulär och biobaserad ekonomi. Vårt mål är att LUBIRCs aktiviteter och projekt leder till att våra samarbetspartners kan omsätta resultaten på ett kommersiellt och miljömässigt hållbart sätt. 

Vidare stödjs LUBIRC av Lunds Universitet som ett tematiskt samverkansinitiativ med syftet att även stärka samverkan inom universitet samt att etablera Lunds Universitet som Nordens ledande forskningsaktör, självklara samarbetspartner och remissinstans för de som vill utveckla och verka för en cirkulär och biobaserad ekonomi.  

LUBIRC BREAKFAST SEMINAR SEPTEMBER 6th!

 

 

We welcome you back after summer on September 6th

LUBIRC will have a break in the seminar series during the summer. We wish you back on September 6th for a breakfast seminar with Assoc. Prof. Christian Hulteberg. Mark you calendar, more information and the registration link will be posted later. 

 

Place: Marie Curie seminar room, KC (Kemicentrum/Chemical Centre, LU)
Time: 8.30-9.30 am
Date: Friday, September 6th, 2019

A warm welcome to all!

(Föredraget hålls på engelska)

 

Om du vill veta mer om

de begrepp som används när man talar om bioraffinaderier, industriell bioteknik, biobränsle och bioekonomi är du välkommen att läsa mer på Bioraffinaderiportalens hemsida.