Aska ger gas

Aska från sopor kan bli vätgas

Forskare vid LTH har kommit på att aska från sopförbränning kan användas för att tillverka vätgas.

I Sverige – och inte minst i Skåne – eldar vi upp en stor del av våra sopor och detta ger upphov till en miljon ton miljöfarlig aska varje år. I Sverige eldar vi dock i värmeverk och tar vara på energin och de värsta rökföreningarna. I till exempel Spanien ser man fortfarande hur soporna edas upp i det fria utanför städerna.

Det är doktoranden Aamir Iljas i Teknisk vattenresurslära som utvecklat tekniken. Den låter ganska enkel, askan fuktas i en syrefri miljö och då frigörs vätgas som tas om hand i rör och sparas i tankar. Metoden innebör en minskad risk för att knallgasexplosioner på deponierna. Men framför allt är det stora energimängder som kan vinnas: 10 miljarder liter vätgas eller 56 GWh (gigawattimmar) är potentialen i Sverige. Det motsvarar 11.000 villors elbehov.

Vätgas har ett högt värde och bedöms av många en energikälla med växande betydelse, exempelvis som fordonsbränsle.

– Man kan använda sop-resterna som en resurs istället för att låta vätgasen spridas för vinden såsom idag. Våra deponier ruvar på ett guldägg, säger Aamir Ilyas. Och detta kan användas i stora delar av Europa, där avfallsförbränning är vanligt.

Utomlands används ibland mognad bottenaska som konstruktionsmaterial i vägar och byggnader. Detta förkommer för närvarande inte i Sverige, eftersom den innehåller hälsovådliga ämnen som inte klarar Naturvårdsverkets stränga miljökrav. Oftast används den som marktäckare på deponier.

TEXT OCH FOTO: KRISTINA LINDGÄRDE

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06