Visionär sophantering

– SLÄNG DINA sopor och bygg om grannens skräp till din nya möbel!
– Kasta soporna och motionerna på samma ställe och ta en fika efteråt.
Malmö har ingen återvinningsstation för de icke bilburna stadsborna. Men när en sådan nu planeras kommer de intressanta förslagen från arkitektstudenter från LTH.

Platsen för den stadsnära återvinningscentralen ska vara Persborgs station vid Ystadvägen och Kontinentalbanan.

Under oktober visades drygt 20 förslag på Stadshuset i Malmö. Det var kommunen som bjöd in arkitektstudenterna, berättade Marie Rosdahl från stadsbyggnadskontoret. Staden vill inte bara uppnå bättre miljö utan även social hållbarhet med möjlighet att exempelvis arbetsträna.

Studenternas förslag skiljer sig drastiskt från de återvinningsstationer för bilburna som det regionala renhållningsbolaget SYSAV har på en del orter. Här finns inga bilvägar mellan stora containers utan intimare miljöer som ska locka folk att vilja stanna, aktivera sig eller bara ”hänga”.

Studenterna kommer från Ateljé Z där de går på första eller andra året på Arkitektskolan. De började arbeta med projektet i april och var alltså klara i september. Universitetsadjunkt Monika Jonson ledde övningen och var mycket imponerad av studenternas prestationer.

– De 32 studenterna har jobbat jättehårt och presterat över förväntan, säger hon. Grundfrågan är om vi kan leva hållbart i stora städer och allmänheten förväntar sig att arkitekter har ett svar på den frågan. Vi vill skapa en mötesplats och göra den delen av Malmö attraktivare. Den kopplar till Augustenborg som är internationellt känd som miljöstadsdel. Malmö kommun är verkligen i framkant.

Med det arkitektoniska fältropet ReZycle vill projektet åstadkomma mer än bara återvinning. Andra mål är att återvinna marken och stadslivet åt befolkningen.

Karin Ingemansson visade vid vernissagen upp sin vision där platsen fylls med ett antal verkstäder för skilda ändamål. ”Det ska vara en social mötesplats”, sa hon. Hennes kamrat Sanna Westin hade ritat gym och andra inrättningar för att locka till träning och fysisk aktivitet. Bland annat tänker hon sig att gymmet ska ta vara på motionärernas energi i form av elström.

– Friskvård liksom second hand-marknad ger återvinningen en extra dimension, sa Sanne.
På plats träffar vi även Stig Edler från renhållningsbolaget SYSAV, som förtjust sökte inspiration till en stadsnära återvinning både på denna utställning och från intressanta exempel från Köpenhamn och Oslo. I projektet deltog även hans organisation SYSAV och VA Syd.

TEXT och FOTO: MATS NYGREN

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06