Arbetsgivare om X-jobbet

HUR SER EN arbetsgivare på examensarbetare? På ARKAD, Arbetsmarknadsdagarna på LTH står 100-tals arbetsgivare uppställda för att få kontakt med studenter. LTH-nytt intervjuade en av dem, Anna Prahl, personalsamordnare på Peab i Lund:

Vad har PEAB för anledning att rekrytera x-jobbare?

– Det är främst ett sätt att rekrytera personal. Vi lär känna en person och dess kapacitet utan att ha bundit oss för en anställning. För min del är det mest personen jag är intresserad av. Min uppgift är att presentera dem för chefer inom olika områden, som väljer och sedan blir handledare åt studenterna. ARKAD och V:s egen branschdag är de bästa tillfällena att hitta studenterna.

Hur ofta leder ett x-jobb senare till anställning?

– I vår region anställer vi några stycken byggingenjörer om året. Chansen att få jobb är ungefär 50-50, större när konjunkturen är god.

Är det preciserade uppgifter som studenten får välja mellan?

– Ibland har studenterna ganska preciserade förslag, ibland inte. Ämnet diskuteras fram i samspel mellan vår handledare, studenten och den akademiske handledare. När jag tidigare jobbade i IT-sektorn  deltog X-jobbarna mer på utvecklingsavdelningen. Här blir det mer teoretiskt, men vi vill ju helst ha ut dem på våra byggen. Uppgiften kan handla om att analysera, jämföra, utreda eller beskriva någonting.

Hur involverad är man som handledare i arbetet?

– Det handlar mycket om att hjälpa projektet igång i rätt riktning, hjälpa till med kontakter och sedan svara på frågor och hålla ett öga på arbetet.

Brukar x-jobben komma till användning i praktiken?

– Hos Peab sker det nog inte så ofta.

Kommer du ihåg något exjobb som varit extra anmärkningsvärt?

– Ja, för några år sedan gjorde Rebecka Eliasson – nu platschef på Max IV – och Sofia Pemsel – nu doktorand – ett arbete om ledarskap som inte bara handlade om byggnadsteknik utan där de även fick med beteendevetenskapliga synpunkter. (”Kvalitetsförbättrad psykosocial arbetsmiljö”, 2008.) Det var intressant att uppsatsen inte blev endimensionell, tyckte jag.

TEXT OCH FOTO: MATS NYGREN

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06