Redaktörens ruta

Det nummer av LTH-nytt som du just öppnat är mitt 39:e – och sista – som redaktör. Jag skulle vilja tacka LTH för 14 intressanta och roliga år som avrundning på min journalistiska karriär. I vår går jag i pension.

Detta nummer ägnas delvis åt X-jobbet. Denna avslutning på de flesta av LTH:s utbildningar har alltid varit viktig för teknologerna och ofta en bro till senare anställningar för nya ingenjörer och arkitekter.

Nu är det extra viktigt även för LTH eftersom granskande myndigheter utgår från kvaliteten på våra examensarbeten när de bedömer våra utbildningar.

För att återgå till de 14 åren bland teknologer: Som kronan på mitt verk ser jag nog jubileumsboken vid 50-årsjubiléet här om året, den som jag och Skotte Mårtensson redigerade.

Det har varit intressant att möta forskare och lärare och försöka sätta sig in i deras arbete. För en samhällsvetare som mig har det inte varit lätt att förstå allt vad ni berättat men kanske kan det vara en fördel när andra icke-tekniker ska försöka förstå teknikens landvinningar att en lekman har skrivit?

Ni forskare har mycket sällan varit besvärliga. Stämningen på kansliet, där jag suttit dessa år, har jag upplevt som trevlig om än väldigt olik stämningen på de redaktioner där jag tidigare arbetat (framför allt på tidningen Arbetet).

Genom åren har jag haft några medarbetare på LTH. Göran Franckel och Kerstin Lundgren de första åren och vår pressansvariga kommunikatör Kristina Lindgärde under många senare år. Jag har också haft hjälp av en redaktionskommitté. Tack alla för gott samarbete!

Sedan 2005 finns ett samarbete även mellan LTH-nytt och LUM. Konkret har det inneburit en minskning av utgivningen av LTH-nytt till två nummer per år och i gengäld fler artiklar om LTH i personaltidningen LUM.

Om detta varit bra eller dåligt kan ni läsare fundera på – liksom om en tryckt tidning är vad man helst vill ha på 2010-talet. Vid byte av redaktör är det ett osökt tillfälle att ompröva en tidning. Jag har inte längre några synpunkter…

MATS NYGREN, redaktör

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06