ReLog, ett nytt forskningsnav

ETT AV DE senaste tillskotten till Campus Helsingborg är forskningsplattformen ReLog. Här finns ett gäng LTH:are som brinner för logistik och förpackningar och som planerar att sätta ReLog och Campus Helsingborg på listan över forskning i världsklass!

ReLog (Retail Logistics) startades i våras och kom igång på allvar efter sommaren. Hösten har delvis ägnats åt att besöka olika företag i Nordvästskåne och att delta i så många sammanhang som möjligt, för att sprida information om ReLog ch för att knyta nya kontakter. Helsingborg och området runt omkring är ett av de stora logistiknaven i Sverige.

– Här finns ett stort behov av kompetens, talang och högre utbildning. Vi flyttar inte hit forskning utan vi forskare kommer hit och utför den forskning som behövs här, säger Daniel Hellström som är forskningsledare för ReLog och docent på LTH. Han har en maskiningenjörsutbildning från LTH bakom sig och arbetar nu halva sin tid på ReLog och andra halvan på Avdelningen för förpackningslogistik, där han undervisar och är studierektor.

Att ReLog kommit till stånd beror mycket på ett par nyckelpersoner inom näringslivet som vill att det ska hända mer inom logistikområdet i Helsingborg. ReLog är ett samarbete mellan just regionens näringsliv, Familjen Helsingborg (Helsingborgs stad och kranskommunerna) och Lunds universitet på Campus Helsingborg. Satsningen är treårig och finansieras av Familjen Helsingborg, Lunds universitet och Vinnova. Efter tre år ska plattformen vara självförsörjande.

ReLog ska utveckla tvärvetenskaplig, behovsorienterad och tillämpad forskning som bidrar till kompetenshöjning, ny arbetskraft och innovation. Och därmed till tillväxt för näringslivet och regional utveckling. Daniel Hellström ser ReLogs inriktning på handelslogistik och citylogistik som ett komplement till den forskning som bedrivs på LTH. Inom dessa två områden finns tvärområden som påverkar varandra, som e-handel och dess returlogistik.

– Vi är väldigt bra på logistikforskning och industrikontakter på LTH, men det är ett stort mentalt avstånd mellan Lund och Helsingborg. Med ReLog gör vi avståndet lite mindre och det blir lättare att samarbeta med företagen här. ReLog kan visa LTH och LU hur man kan ha ett tätare samarbete med industrin. Att flytta upp till Campus Helsingborg öppnar dörrar till andra företag och kontakter. Det är berikande att vara här.

Redan 2005 startade Förpackningslogistik det multidisciplinära kandidatprogrammet Logistics Service Management på Campus Helsingborg, ett samarbete mellan Samhällsvetenskapliga fakulteten och LTH. När det blev en framgång och följdes av en masterutbildning 2012, blev det nödvändigt med den forskningsöverbyggnad som ReLog nu svarar för. De studenter som är inriktade på logistik kan göra sina examensarbeten och doktorandarbeten i samarbete med ReLog.

– Jag älskar när man går över gränserna, säger Daniel Hellström. Att få höra hur forskarna från samhällsvetenskap tänker och resonerar och att träffa studenter med andra perspektiv än de vi brukar möta är spännande och nyttigt. Gränsöverskridande samarbete ska vi ha mer av på LU!

Forskningsplattformen har kopplingar till olika forskningsoch samarbetsinitiativ där synergieffekter kommer att skapas, till exempel med den nationella centrumsatsningen för transporteffektivitet Closer, Centrum för Logistik och IT samt det internationella förpacknings- och logistikklustret Packbridge.

– Jag har stora förhoppningar på ReLog och när det gäller handels- och citylogistik har vi goda möjligheter att erövra en unik position. Vi ska verkligen bidra till LU:s strategiska plan att vara ett universitet i världsklass.

TEXT OCH FOTO: GÖRAN NILSSON

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06