På MFS-jobb i Brasilien

HUGO NILSSON OCH Per Benner, väg och vattenstudenter på LTH, gjorde sitt kandidatarbete i Brasilien som en så kallad Minor Field Study, MFS. De reste ner till värmen i november för ett år sedan och stannade till mitten av mars. Akademiska poäng fick de även genom att läsa portugisiska under tiden.

LTH-nytt publicerar nedan valda delar av det resebrev de skickat till oss om sina upplevelser.

Först ska vi berätta att Hugo fått ett stipendium som gör det möjligt för honom att nu på 1,5 år ta en master i Seattle, USA, där han är nu tack vare detta kandidatarbete. Per läser vidare på fjärde året på V-programmet i Lund. För ett år sedan låg de lite före sina kamrater efter att ha gjort ett studieuppehåll och tog chansen att tillbringa en termin i Brasilien.

– Vi fick kontakt med en labb-grupp i Brasilien som konstruerat en decentraliserad avloppshantering som vi hjälpte till att utvärdera och testa. Deras metod gick ut på att använda växter och alger i vattenreningen, men den var nog inte riktigt optimerad. Våra tester visade att samma effekt går att uppnå med mindre medel. Både elförbrukning och metanutsläpp var ganska höga, berättar Per.

Handledare på LTH var Anna Bernstad och i Brasilien var det Marcia Marques, som är gift med en svensk. Hela labbgruppen hade faktiskt besökt Sverige!

Hugo och Per skrev ett arbete med titeln

“Engineered ecosystems as a decentralized solution for wastewater management for tropical environments

”. Det handlar om konstgjorda ekosystem för vattenrening. Här är deras resebrev:

”Syftet med vår fältstudie var att utvärdera effektiviteten hos ett reningsverk för avloppsvatten beläget på ön Ilha Grande, utanför Rio de Janeiro, Brasilien. Vi var stationerade i Rio de Janeiro, där förberedelsearbetet genomfördes med handledning från en forskargrupp på Rio de Janeiro State University (UERJ).

Vi fick genast ett mycket positivt intryck av Rio. Många bekanta i Sverige hade varnat oss för kriminaliteten. De första dagarna utforskade vi staden försiktigt men en efter en kort tid började vi genast känna oss mer avslappnade. Gatan verkade vara brasilianarnas vardagsrum och det var ständigt liv och rörelse. Detta skänkte en påtaglig trygghet när man rörde sig genom staden. Vi fick efterhand en känsla för vilka gator som var säkra och vilka som var ”off limits”. Vi litade hela tiden på denna intuition och under vår fem månader långa vistelse lyckades vi undvika att falla offer för den omtalade kriminaliteten.

Känslan var ofta att Brasilien var ett mycket modernt land med (liberala) värderingar liknande de svenska. Brasilien är å andra sidan ett land med en stark machokultur och här är skillnaden stor mot Sverige. En slående egenskap hos det brasilianska folket är vänligheten!”

Större problem hade Per och Hugo när det gällde byråkratin och överföringar av pengar till Brasilien, som var både krångliga och dyra.

”Själva universitetet var inhyst i flera förskräckligt stora och monumentala betongblock. Även upplägget på utbildningen samt arbetskulturen skilde sig från svenska universitet.

Forskargruppen vi samarbetade med var en sammansvetsad blandning av masterstudenter och doktorander samt en professor. Klimatet var formellt på så sätt att många exempelvis adresserade sin professor med titel men samtidigt väldigt informell då hela gruppen även umgicks socialt på fritiden. Under karnevalsveckan festande vi på gatorna tillsammans.

Litteraturstudien genomförde vi främst på egen hand. I efterhand kan vi dock konstatera att det var tur att vi hade så pass lång tid på oss i Rio som vi hade, för i Brasilien kan saker ta tid. Hade vi bokat ett möte klockan nio, så kom personen sällan tidigare än halv tio. Även våra planerade resor till reningsverket på Ilha Grande sköts ständigt upp eller ombokades. I slutändan omvandlades fyra enveckorsbesök till endast ett två veckor långt besök precis innan vi skulle resa tillbaka till Sverige. Detta påverkade givetvis uppläget på vår undersökning.

Ilha Grande var en fängelsekoloni ända till 1994. Lokalerna fungerar idag som ett speci-alcampus för studier och forskning med anknytning till hållbar utveckling.

Campuset var fantastiskt beläget vid foten av höga berg och vild natur i form av regnskog med vrålande näsapor. Ett  stenkast från byggnaden låg en lång sandstrand. Alldeles i närheten låg ett litet samhälle, som var hem åt både tidigare anställda på fängelset och deras fångar.

Läget var väldigt isolerat. En doktorand från vår labbgrupp var med oss de första tre dagarna och hjälpte oss att komma igång, men därefter var vi tvungna att möta eventuella problem själva, vilket gjorde oss en aning nervösa.

Undersökningen gick generellt sett bra, där vi lyckades med att ta bra prover samt att utföra en korrekt analys i labbet.

När vi återvände till Rio var vi nöjda med utförandet men samtidigt lite oroade över ett par tekniska felkällor.

Att få chansen att genomföra en Minor Field Study har varit extremt lärorikt. Framför allt lärde vi oss att ta praktiska aspekter av fältstudien på största allvar. Vi har givetvis också fått träning i att genomföra arbete i ett land med helt annorlunda arbetskulturen och vikten av att själv kunna anpassa sig till andra. Framförallt har vi dock lärt oss vilket fantastiskt land Brasilien är, där vi som gästande studenter inte hade kunnat känna oss mer välkomna!”

TEXT OCH BILD: HUGO NILSSON OCH PER BENNER

MFS, så funkar ulandsstipendierna

FÖR 2014 HAR det beviljats 25 MFS-stipendier (Minor Field Studies) till studenter från LTH. Det är rekord och betyder att minst så många studenter kommer att göra kandidat-, master- eller examensarbeten i något utvecklingsland nästa år.

Pengarna kommer från SIDA via Universitets- och högskolerådet, söks av LTH och delas ut efter prövning till sökande personer. Stipendierna delas ut antingen för arbeten på vatten- och markområdet via universitetslektor Gerhard Barmen på Avdelningen för teknisk geologi eller för övriga områden via internationella koordinatorn Marie Brink på LTH:s internationella avdelning.

På vatten- och markområdet är stipendierna en tradition sedan 80-talet. Stipendierna hette sedan starten 1968 MRT, Minor Reasearch Task, men fungerade ungefär likadant. Tidigare fördelades många stipendier via KTH i Stockholm men sedan 2010 har LTH tagit över alla sina stipendier och när det gäller vatten- och mark även några ansökningar från andra lärosäten.

Grundkrav för stipendiet, som nästa år stiger från 25.000 till 27.000 kronor, är att man läst minst 150 högskolepoäng på sitt program, är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd. Man måste lämna in en omfattande projektplan för en studie med biståndsrelevans i ett land som upptas på SIDA:s lista över utvecklingsländer.

På mark- och vattenområdet är det teknologer med arbeten inom teknisk vattenresurslära, teknisk geologi och VA-teknik som brukar resa ut. Till de stipendier som LTH centralt delar ut har ansökningar hittills kommit mest från studenter som läser ekosystemteknik, riskhantering, lantmäteri, arkitektur och brandingenjörer. Men alla kan söka som har ett relevant projekt.

Sedan ett seminarium 2011 då flera ”gamla” stipendiater berättade om hur mycket deras erfarenheter utomlands har betytt för dem har det varit fler som sökt stipendier än det finns tillgång till. Projektplanen är den viktigaste grunden för bedömningen av vem som får stipendiet.

Stipendiaterna rekommenderas att söka två och två av bl a säkerhetsskäl. En enkel budget ska bifogas.

– Det gäller också att säkerställa att man verkligen har tillgång till utrustning, dataunderlag eller intervjupersoner som man behöver, påpekar Gerhard Barmen. Fokus får inte ligga på att enskilda företag drar nytta av projekten.

Vistelsen i landet ska vara minst åtta veckor och kan ske när som helst under året. Stipendiater måste genomgå en förberedande tvådagars kurs på SIDA:s kursgård i Härnösand.

1 mars går tiden ut för nästa ansökningstillfälle.

MATS NYGREN

Se även: http://www.lth.se/utbildning/studera-utomlands/minor-field-studies/

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06