Populärt studera i Manila

23 studenter föreslog förbättringar för fattiga

ALLT FLER ARKITEKTSTUDENTER har valt att läsa kursen Urban Shelter där de konfronteras med förhållanden i ett utvecklingsland och möter professionen. 23 personer reste till Filippinerna i våras – fler än någon annan gång sedan starten 2009. Där saknas verkligen inte utmaningar för en blivande arkitekt.

Metro Manila kallas huvudstadsområdet på Filippinerna. Som i många andra utvecklingsländer växer huvudstaden närmast explosionsartat och redan nu finns det femton miljoner invånare i området. Majoriteten av dessa inflyttare är fattiga människor som hänvisas till skjul som de själva slår upp eller till små och enkla bostäder som staten hjälper dem att skaffa. Hit reser studenterna på denna valfria kurs på fjärde året och deltar i planeringen av nya bostadsområden.

– Vi anser att de blir bättre arkitekter av att bli exponerade av en miljö de inte är vana vid, säger Johnny Åstrand, ansvarig lärare. Det vittnar de ofta om i efterhand även om de sedan inte arbetar med utvecklingsländer och fattigsdomsbekämpning. Just arbetsmetoden där de förankar sitt arbete i intervjuer med både myndigheter och boende, upplever studenterna som mycket lärorikt.

LTH-nytt gick på slutredovisningen den 28 maj och lyssnade när Sofia Didrick talade om ”Public Space” i Manila.

Hon studerar till landskapsarkitekt på SLU i Alnarp och deltog i kursen liksom enstaka landskapsarkitekter gjort före henne. I salen och diskussionen fanns även två representanter från Manila.

– Det finns massor av basketboll-banor i Manila men få alternativ och ont om gröna ytor i den offentliga miljön, sa hon. Solen i den tropiska stadsmiljön skulle behöva skärmas av med bland annat växter.

Sofia redovisade ett attraktivt landskapsarkitektoniskt förslag för ett helt nytt kvarter med specificerade växter och för en lång rad olika aktiviteter, bambu-gym och utemöbler för alla. Hon hade bland annat en idé om att engagera skolbarn i underhållet, då skulle de dessutom skydda området och sabba mindre. Det betraktades av representanterna från Filippinerna som ett helt realistiskt förslag.

– Underhåll och säkerhet är den kritiska delen, trodde den filippinska läraren Faith Varona. Träden måste skäras och skötas. Men växter kan också rena vatten, bambu kan användas till det och skapa levande utomhusrum.

– Barn älskar att skörda frukt och klättra i träd, sades det i den fortsatta diskussionen. Det måste skapas skydd mot erosion, regnen är häftiga i Filippinerna (något hela världen är medveten om nu hösten 2013). Vi skulle kunna engagera ungdomsorganisationer. Parker skulle lyfta bilden av området. Metro Manila saknar natur, bin och allt sådant. Prioritera inhemska träd.

Professor Johnny Åstrand konstaterade att Sofia identifierat ett område, parker, där det rådde stor brist i Manila.

På plats var också Alma Valenciano från statliga ”

National Housing Authorithy

”. Hennes myndighet bygger bostäder för mindre bemedlade, målet för året är över 50.000 nya bostäder.

– Jag studerade själv i Lund 1996 och har sedan samarbetat med Avdelningen för boende och bostadsutveckling, sa hon. Studenterna har kommit i fem år nu och ofta hittat bra lösningar. De har uppfriskande och innovativa idéer. Den studie om förtätning som studenterna gjorde 2011 har nu påverkat hela myndighetens inställning till byggnation. I stället för att bara bygga billiga små radhus på 22–24 kvadratmeter inser man fördelarna med att bygga mer på höjden, spara utrymme och få chansen till grönytor och skugga.

– Sofias projekt introducerar ett nytt paradigm och ger nya idéer om hur ytor kan användas. Variationen blir mycket större. Visst blir lösningarna lite dyrare men trivseln i området mycket bättre, sa Alma.

I examinationen deltog även Faith Varona, arkitektlärare från University of the Philippines och samtidigt engagerad i den ideella organisationen Tao Philipinas, som hjälper fattiga att bygga själva. Hon har via studier i Rotterdam 2005–06 haft kontakt med Johnny Åstrand och hans hustru Rachelle Navarro Åstrand, arkitekt från just Filippinerna.

– Min organisation prioriterar att hjälpa de sämst ställda medan flertalet arkitekter arbetar för de rikaste, förklarade hon. Vi ger råd och dåd om byggnadsteknik, material och rättigheter. Vi vill göra en skillnad för de fattiga men tvingar ingen att följa våra råd. Vi samarbetar med National Housing Authority och lokala skolor och nätverk.

Faith hittar ”uppfriskande nya idéer” hos Lundastudenterna. Flera av projekten bedömer hon vara fullt genomförbara.

– De kan också lära mina egna studenter en hel del, våra är så upptagna av Internet, klagar Faith. Lundastudenterna tänker mycket på miljöfaktorerna och de tänker praktiskt.

TEXT OCH FOTO: MATS NYGREN

Fakta om kursen

Urban Shelter läses under fjärde året av arkitektutbildningen. Studenter betalar själva resan till Filippinerna där de bor billigt på en kursgård. De flesta arkitektstudenter gör många studieresor under just det fjärde året, då också det internationella utbytet kulminerar. Det gör att också många internationella studenter deltar i kursen i Filippinerna.

Schemat består av fyra veckors förberedelser under januari, tre veckors fältarbete i februari, och sedan färdigställande under resten av våren. I Manilla besöker de myndigheter, arkitektkontor och ett tiotal bostadsområden, både fattiga och rikare. De intervjuar boende och skaffar underlag för ett program för det speciella kvarter som de har valt att arbeta med. Kursledningen erbjuder några olika alternativ, som alla är tagna ur myndighetens program.

– Det ger ett verklighetsnära arbetssätt, säger Johnny Åstrand.

Dessa kvarter brukar vara 2 till 5 hektar stora och studenterna gör gruppvis en design för hela tomten. Varje student utformar sedan en byggnad i detalj. Koncept och skisser presenteras vid ett seminarium redan innan man lämnar Manilla. Grupperna får kritik, positiv och negativ, innan de arbetar vidare hemma med detaljerna.

 

FOTNOT: Institutionen för Arkitektur och byggd miljö har beslutat att årets julgåva till personalen kommer att utgöras av bidrag till Rädda Barnen för att hjälpa barnen i Filippinerna som drabbats av katastrofen efter tyfonen Haiyan.

 

 

 

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06