Om X-jobb

X-JOBB, eller examensarbete som det egentligen heter, är ett tungt och viktigt inslag på LTH. För studenten är det ofta första chansen att stå på egna ben och testa om man kan arbeta med de kunskaper man skaffat sig.

Alla vägar fram till en examen måste passera den milstenen, ofta som det sista man gör på skolan. I detta moment får alla prova på att göra ett självständigt forskningsarbete, ibland blir det inledningen till en fortsatt forskarutbildning, oftare till ett arbete i näringslivet. Numera sker nämligen de flesta examensarbeten i samarbete med något företag.

Ibland kan examensarbetena också fungera i studentrekryteringen och i marknadsföringen mot industrin. När design- eller arkitektstudenter visar upp vad de lärt sig kan blivande studenter liksom arbetsgivare komma och titta. Nya intressen kan väckas och projektidéer ta form. I de här fallen är det numera så att utbildningarna verkligen visar upp vad de gör i renodlade utställningar vid slutet av vårterminerna.

Gemensamma utställningar eller redovisningsdagar för hela LTH har diskuterats men ännu inte realiserats. På Campus Helsingborg har man infört detta och provat att ägna en dag åt att visa upp exjobben offentligt. Hur man visar upp resultaten kan skilja sig mycket, men på de flesta håll redovisas de institutionernas hemsidor.

Genom att Universitetskanslerämbetet numera bedömer främst examensarbeten när de bedömer utbildningars kvalitet har x-jobbet hamnat i fokus på ett nytt sätt.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06