X-jobb hos Miljöbron

OLOF EKBÄCK SKA nu i dagarna (10 och 12 december) försvara sitt examensarbete. Han har gjort en livscykelanalys av kvävgasproduktionen inom den svenska delen av Air Liquide Gas AB. Det arbetet hittade han genom Miljöbron Skåne på Ideon och han har haft deras stöd nästan som en tredje handledare, berättar han.

Olof närmar sig slutet av sina studier i Ekosystemteknik (W). När X-jobbet och de sista tre tentorna är avklarade kan han gå ut i arbetslivet i vår.

– Jag har gjort mina beräkningar och har ett resultat att redovisa för företaget, sa han i slutet av oktober.

Men för att få lite större vetenskapligt djup i arbetet ägnar jag mig nu åt litteraturstudier, berättar han. Rapporten har han skrivit på under hela processen, delvis därför att tjejerna på Miljöbron påpekat hur viktigt det är. Och för att det fanns gott om tid när faktainsamlingen gick långsamt.

När det blev dags att söka ett examensarbete sökte han hos Miljöbron och hittade ett annat miljöprojekt. Men han insåg att det inte riktigt passade med hans inriktning som är mot energisystem och just livscykelanalyser (LCA). Då hittade han detta uppslag från Air Liquide i Malmö och började sondera med såväl Miljöbron som företaget. Snart hade en handledare där, Patrik Lundberg.

– Han fick berätta vad de vill ha och jag vad jag kunde bidra med. Sedan tog det ett tag innan jag hittade en ledig handledare. Men sent i våras blev det Mikael Lantz på Avdelningen för miljö- och energisystem.

– Företaget tillverkar och säljer gas. Kvävgas tillverkar de bl a i Surahammar genom att avskilja det ur luft. De var särskilt intresserade att få reda på vilken klimatbelastning som produktionen och transporterna hade. Nu vet jag att transporterna inte har den stora betydelse de trodde. Det ska jag berätta senare för företaget. Kul att jag upptäckt något oväntat, säger han.

För Xjobbet fick han komma till Surahammar och se produktionen och logistiken, som företaget planerade genom inhyrda transportföretag. Meningen var sedan att arbeta under sommaren men de många semestrarna gjorde det svårt att komma vidare.

Miljöbron, som fungerar som en mäklare mellan företag och student, håller koll på att arbetet går framåt. ”Det är också skönt att kunna ringa dem om det behövs”, säger Olof. De tipsade honom också om att göra en projektplan.

Han kände att det var verkligt roligt att äntligen komma i kontakt med industrin, en kontakt som det är för lite av under utbildningen. När vi ses är han dock nervös för redovisningen på Air Liquide, då han inte vet vilka mer än handledaren som kommer.

Olof kommer från Olofstorp i Göteborgs kommun och sökte sig till LTH 2005 när han ville läsa en miljörelaterad utbildning och upptäckte W-programmet.

”Jag kunde ha pluggat på Chalmers men ville gärna bort en bit för studierna”. För framtiden hoppas Olof och hans sambo komma tillbaka till Göteborg där han gärna arbetar med LCA eller utredningar inom energi och miljö. ”Fast får jag ett erbjudande att fortsätta det jag nu påbörjat blir det svårt att motstå”.

TEXT OCH FOTO: MATS NYGREN

Miljöbron ger miljöjobb

MILJÖBRON ÄR EN länk mellan företag och studenter för mindre miljöuppdrag och examensarbeten.

Bakom organisationen står Region Skåne, Lunds universitet, Länsstyrelsen Skåne, Sparbankstiftelsen Öresund, 17 skånska kommuner och miljötekniknätverket Malmö Cleantech City.

Uppdragen är kostnadsfria för företagen. Miljöbron vänder sig främst till småföretag. Hittills under 2013 har 69 studenter och 33 företag varit sammankopplade i 40 olika projekt, alla med
miljöprofil. Det är lite under målen för året, men så är det också ett par månader kvar när vi träffar Kristina Nordfeldt och Helena Ensegård, den sistnämnda vikarie medan Malin Planander
är mammaledig.

LTH-studenter är inte de enda som gör arbeten genom Miljöbron. På uppdragslistan finns också någon beteendevetare, flera miljövetare, biologer och andra naturvetare, samhällsplanerare
och även studenter från andra lärosäten.

Genom ett projekt åt Söderåsens Miljöförbund som vill ha en app som lockar ut fler barn i naturen har man också fått en halv klass från Datateknik (14 stycken) att testa sina teoretiska kunskaper i
praktiken!

Miljöbron har funnits två år i Skåne (längre i Göteborg) och arbetar på att expandera sin verksamhet. Man besöker ofta kommuner och utbildningsinstitutioner och presenterar sig. Lediga uppdrag publiceras på egna hemsidan, examensarbeten kan också hamna på LU:s karriärsida.

För mer info: skane.miljobron.se eller mycareer.lu.se

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06