Nytt om namn

Katja Fridh blev vald till Årets betongforskare sent i november. Detta för de beräkningar hon gjort om betongs förmåga att ta upp koldioxid, något man känt till men inte kunnat kvantifiera tidigare. När betong tillverkas släpps det ut ansenliga mängder koldioxid. Men sedan tar betongen upp koldioxid från luften genom så kallad karbonisering. Nu har det lyckas för forskare vid bl a SPI och LTH att kvantifiera denna effekt. Det handlar om 300.000 ton om året eller 15–20 procent av de samlade utsläppen under ett år.

 

Carin Andersson, Avdelningen för industriell produktion, har skrivit en handbok om utlokalisering tillsammans med Monika Bellgran på Mälardalens högskola. Lönenivån i olika länder kan inte avgöra var produktionen sker bäst. Hennes råd är resultatet av ett forskningsprojekt, stött av Vinnova och utfört Alfa Laval och en rad andra företag som också deltagit i projektet. I boken lär sig företagen att fatta mer välgrundade beslut utifrån en större analys.

 

Ulf Ellervik har skrivit en bok igen. Efter ”Ond kemi” kommer ”Njutning, berättelser om kärlek, känslor och kemi”. Ulf Ellervik är professor i bioorganisk kemi vid LTH men älskar både att hålla populära föredrag och skriva. Förälskelse upphör efter 18 månader, slår han fast. Under arbetat med boken om njutningar upptäckte han att han fått ihop en lista på de sju dödssynderna. Nästa bok kan komma att handla om liv ochdöd. Förlaget är Ellerströms.

Per Odenrick, professor på Designinstitutionen, har fått 2,6 miljoner kronor av AFA Försäkring för att utveckla en enkel datorbaserad metod för synergonomiska risker. Företagshälsovården ska utbildas i hur man bedömer riskerna i arbetsmiljöer med otillräckliga synförhållanden. Sådana ökar risken både för olyckor och dåliga arbetsställningar.

Jan Olhager, professor i teknisk logistik, har fått ett anslag från Vinnova på 4,2 miljoner under tre år. Projektet heter ”Samband mellan produktutformning och global produktion och logistik”. Tillsammans med doktorand Sebastian Pashaei och tre företag ska Olhager undersöka moduluppbyggda produkter, som visat sig orsaka höga transportkostkostnader.

Jörgen Svensson fick i somras Skånska Vindkraftspriset. Han är universitetslektor vid Avdelningen för industriell elektronik och automation vid LTH och expert på vindkraft som bl a varit projektledare vid anläggning av vindkaftsparker till havs i Danmark. Han är själv utbildad på LTH. Bakom priset står Energikontoret Skåne i samarbete med E.ON värme och serviceförvaltningen i Malmö.

Klaus Mosbach, professor emeritus vid LTH i tillämpad biokemi, har blivit hedersdoktor i bioteknologi vid UTC Compiegne i Amiens/Paris. Det är första gången på tio år som detta första franska tekniska universitet utnämner en hedersdoktor!

Nedelko Grbic, lektor vid LTH, har konstruerat ett chip som i en hörapparat kan filtrera bort oljud. Kvar bli bara mänskligt tal och eventuella andra önskade ljud som till exempel varningslarm. Uppfinningen presenterades i en utställning på Livets museum i Lund fr o m 1 november.

Christelle Prinz, docent i Fasta tillståndets fysik, har skapat självlysande nanotrådar som hon hoppas ska vara användbara i undersökningar av hälsorisker med nanopartiklar, eftersom de spåras inne i celler. Allt enligt en artikel i Nano Letters.

 

Christer Malmström har fått en plats i styrelsen för Statens centrum för arkitektur och design, det nya namnet för Arkitekturmuséet i Stockholm. Från 1 juli och tre år fram har detta centrum en ny styrelse där ingår. Han är arkitekt, professor och skolchef för Arkitektskolan vid LTH och delägare i Malmström/Edström arkitekter AB.


Christelle Prinz, docent i Fasta tillståndets fysik, har skapat självlysande nanotrådar som hon hoppas ska vara användbara i undersökningar av hälsorisker med nanopartiklar, eftersom de kan spåras inne i celler. Allt enligt en artikel i Nano Letters.

 

Ingemar Bjerle, professor i kemisk teknologi, har avlidit, 82 år gammal. Han blev biträdande professor i kemisk teknologi vid LTH 1968. Han hade ett stort miljöengagemang arbetade i stor skala i Kemicentrums apparathall med försök kring rökgasrening och kalkning i naturen mot försurning liksom med biogasproduktion. Han var i hög grad internationellt verksam.


Lars Löfgren, professor i elautomatik, har avlidit 87 år gammal. Han presenterades i Jubileumsboken ”50 år med LTH” som en av de ursprungliga 28 professorerna vid LTH. Han var son till en professor vid KTH där han också studerade och disputerade innan han fick anställning på FOA, Försvarets forskningsanstalt. På LTH upplevde han enligt egen utsago en svårighet att få gehör för sina intressen av t ex cybernetik och artificiell intelligens. Han hade en starkt filosofisk framtoning.

 

Hans Ahlmann, professor emeritus i industriell organisation, har avlidit 88 år gammal. Förutom att han var professor 1977-1990 i industriell organisation vid LTH hade han erfarenhet från ledande befattningar i LKAB och Trelleborgs AB. Han var ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademin IVA sedan 1979 och styrelseordförande i Föreningen för underhållsteknik, UTEK, i många år. Han var initiativtagare till forskningsstiftelsen IMIT (The Institute for Management of Innovation and Technology). I början av 1980-talet spelade han en viktig roll i de första faserna av det som senare kom att bli forskningsparken Ideon.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06