Ny utbildning för handledare

SOM TIDIGARE VICE rektor hade Ingrid Svensson ibland anledning att fundera över hur olika examensarbeten skedde och behandlades på LTH, bland annat när ett bästa examensarbete skulle utses och få pris.

På den pedagogiska enheten Genombrottet, där Ingrid delvis arbetar, har detta diskuterats många gånger. Nu gör man för första gången en kurs för handledare av examensarbete, Ingrid och Tomas Olsson samarbetar om denna. Sammanlagt två veckor ska 14 lärare, doktorander och mer erfarna, prata igenom förutsättningarna för examensarbeten och även presentera ett eget avslutande arbete vid en liten konferens före jul.

Kursen samlar erfarna handledare som ger råd om teorier och skrivprocessen, alla deltagarer gör egna projektarbeten.

Under en studie som genomfördes för läsåret 2010/11 visade det sig att 67 F-studenterna (teknisk fysik) slutförde X-jobb i 16 olika ämnen. Ingrid Svensson tror att om man skulle införa en mer likformad process så skulle det finnas mycket att vinna och det skulle kunna bli lättare för de programansvariga att överblicka kvalitén.

– Som lärare är det roligt att hålla i examensarbeten, man ser verkligen hur studenterna växer när de får jobba självständigt och upptäcker att de klarar av det, säger hon.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06