Nästan alla nöjda

RUNT 1.000 TEKNOLOGER gör examensjobb och tar examen varje år vid LTH. Sedan slutet av 2009 utvärderas examensarbetena i en CEQ-liknande enkät strax efter avlagd examen.

Detta genom försorg av Karim Andersson vid LTH:s kansli. Drygt 60 procent av ”X-jobbarna” svarar på frågorna i mailet de får strax efter att de tagit ut examen.

För hela LTH visar den aktuella sammanställningen att de flesta skaffat examensarbetet genom egna kontakter. 76 procent har haft kontakt med företag eller organisation i arbetet. Nästan alla finner sitt arbete relevant för utbildningen, de flesta ”i hög grad”. Flertalet svarar att de arbetat 20–25 veckor på heltid med examensarbetet.

De flesta säger sig ha fått 5–15 timmar handledning. Och flertalet är mycket nöjda med utvecklingen av sin förmåga till kritisk granskning, reflektion, litteratursökning, analys och problemlösning. Bara 1 procent är missnöjd med slutresultatet!

Ungefär 40 procent har lyckats få betalt för sitt arbete. Ännu en fördel med att x-jobba utanför institutionerna. (Bland arkitekterna var bara en enda student så lycklig.) 76 procent kan rekommendera andra studenter att göra X-jobbet på samma ställe.

Här sammanfattas alla utvärderingarna: www.ceq.lth.se/examensarbete/rapporter/

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06