Några legendariska X-jobb

Cecilia Hertz, Ebba Berggren, industridesign och Charlotte Persson och Oscar Sejnäs, arkitektur, presenterade år 2000 en rymdambulans de inrett åt NASA. Även om den aldrig blev verklighet fick den mycket uppmärksamhet. Cecilia Hertz stannade i rymden så till vida att hennes företag Umbillical Design fortfarande delvis ägnar sig åt rymddesign. www.umbilicaldesign.se

Tomas Mårtensson, Fasta tillståndets fysik, gjorde ett 2003 X-jobb med de första studierna av litografisk styrning av nukleation av NW-arrays, vilket lade grunden för företagen QuNano, Glo och Sol Voltaics.

Andreas Lenshof gjorde 2002–03 ett X-jobb på Elektrisk mätteknik om akustisk manipulering av partiklar och celler i mikrofluidiksystem. Det la grunden till ett nytt forskningsområde, akustofores,
som idag är det största vid Avdelningen för elektrisk mätteknik och som erhållit ett antal stora anslag och lagt grund till företag (CellCare, KAW, t ex).

Richard Hederstierna, Industridesign, vann 2010 Electrolux Design Labs stora internationella tävling med ett radikalt designkoncept för att ”odla” kött för egen konsumtion med hjälp av stamcellsteknologi. Han är nu anställd av Electrolux.

Mehrdad Mahdjoubi, Industridesign, som gjort en banbrytande dusch 2011 (bilden överst) som återvinner sitt vatten och sparar mängder av energi – han vann Nicklas Zennströms Mentorship Award för den affärsidén förra året och gör nu stor succé som entreprenör. Senast var
han stor nyhet på CNN!

Anna Haupt och Terese Alstin tog sin masterexamen i industridesign 2005. De skapade Hövding, en ny cykelhjälm som fått mycket uppmärksamhet och flera stora priser. www.hovding.se

Christian Herrero Verón, Marta Sacchini och Irene Yera Pemán, deras gemensamma examensarbete i programvaruteknik för Ericsson Mobile AB från år 2000 bidrog år 2011 till att fälla ett patent i domstol, studenterna var före!

Magnus Alexandersson och Oskar Nyholm, programvaruteknik, presenterade 2005 en rapport om dubletthantering som publicerade på områdets mest prestigefyllda konferens (ICSE) 2007 och är mycket citerat idag.

Kajsa Lawaczeck Körner, arkitekt, presenterade 2008 ett examensarbete ”The Park of the Involuntary Tourist” om flyktingar, ”ofrivilliga turister”, och i protest mot den förljugna turistindustrin. Hon svarade på en tävling om turistinformation i Venedig med ett motförslag om flyktinginformation.

Sven Teder, arkitekt, presenterade 2011 ett X-jobb som inte liknade något annat. ”Time Based Prototypes – Tools For Creating Dynamic and Responsive Architecture”, hette det och var ett slags vinddrivet musikinstrument för en skulpturtävling.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06