Mapci drar igång

MOLNINSTITUTET MAPCI HAR börjat komma igång nu, hävdar dess nye vetenskaplige ledare, professor Björn Landfeldt. Nu ska ett tätt samarbete byggas mellan forskare och företag som vill erbjuda tjänster via ”molnet”.

Björn Landfeldt är professor i nätverksarkitektur vid EIT, Institutionen för elektro- och informationsteknologi. Han är också ledare för nätverksgruppen men ska lägga minst 60 procent av sin arbetstid på Mapci, Mobile and Pervasive Computing Institute. Förra året flyttade han hem efter 16 år som forskare och professor vid universitetet i Sydney.

– Just nu är vi på gång att anställa nya post-docs inom nya projekt som kan ha Mapci som naturligt hem, säger han.

För ett år sedan innehöll LTH-nytt en enkät med LTH-professorer om hur vi borde möta ”mobilkrisen” i Lund. I somras kom svaret från utredaren Sven Otto Littorin: Lund får ett institut för molnforskning. Styrelseordförande blir LTH-alumnen Bengt-Arne Molin. LTH-professorer i styrelsen är även Viktor Öwall och Per Runesson.

Institutet ska ägna sig åt forskning och utveckling inom så kallad distribuerad molnteknologi och finansieras till lika delar av Lunds universitet, Sony Ericsson och Region Skåne. Nio miljoner per år i tio år är avsatta hittills och fler finansiärer sökes. Forskarna kommer att sitta i Greenland-byggnaden vid Vattentornet (huset med sneda väggar) så snart det är renoverat av Vasakronan.

– Vi vill här skapa en innovativ och öppen miljö, inte bara slutna labb som hittills. För det ska även vara ett institut för de små företagen, en modell öppen för både stora spelare och små, säger Björn Landfeldt.

Institutetet rekryterar nu även en kommersiell ledare med uppgifter att förmedla forskningsresultat inom näringslivet och bygga starka industrirelationer. En annan professor som engagerats (på 20 %) är Boris Magnusson, som driver ett projekt (ItACiH) för att utveckla cancervård i hemmen. Region Skåne har fler områden för e-health. Med sensorer och lagrad information kan man utföra bra vård till låg kostnad.

– ”Moln” är lite illa definierat, menar Landfeldt. Ordet är nytt och trendigt och används då luddigt. Dagens molntjänster är egentligen inte något stort tekniskt genombrott utan handlar mer om en affärsmodell. Resurser distribueras från en generell pool, ungefär som strömmen i dina kontakter. Man kan då sälja resurser ”on demand” och kunderna slipper köpa hårdvara eller programvara. Nu lever ordet sitt eget liv, förklarar Björn Landfeldt.

Lagringsställen som Dropbox och Picasa, bild- och videoredigeringstjänster och andra programtjänster på Internet är bara några få av många exempel på molnteknik. Där står vi nu enligt Björn, inför ett skifte liknande det då webben introducerades. De mobila tjänsterna kommer på bred front.

Mapci ska inte främst inrikta sig på de traditionella områdena inom telekom- och radiosystem. Ny kompetens på kompletterande områden ska byggas.

– Kunskapen behöver breddas till distribuerade och parallella system, mobila tjänsteplattformar, sensorsystem och domänspecifik expertis inom t ex molnbaserad hälso- och sjukvård. I första skedet kommer vissa pågående forskningsprojekt slussas över till Mapci.

TEXT: KRISTINA LINDGÄRDE
OCH MATS NYGREN

Moln-ig heldag

En rekordstor publik besökte LTH den 1 oktober för LUCAS-dagen med temat ”The cloud comes closer – clearing the mist”.

Forskare och representanter från industrin träffades och pratade om molnteknologi hela dagen. Där presenterades en lång rad forskningsprojekt på molnområdet.

Mapcis styrelseordförande Bengt-Arne Molin talade om den framtida verksamheten. Han är vice president i Sony Mobile Communications och före detta lektor vid LTH.

– Vi gör allt mer i molnet och mobilt, lagrar bilder och lyssnar på musik. Allt fler sensorer pratar med varandra via mobilnätet. Visionen är att allt kommer att finnas överallt för konsumenten hela tiden, sammanfattade han.

Detta kräver ny teknik och nästa telekomstandard, G5. Effektiva moln kräver både systemlösningar, affärmodeller, nya appar och fler småföretag. Även utbildning kan bli en uppgift för institutet.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06