IEASTE, en väg till praktik

ETT ALTERNATIV FÖR den som vill ha (betald) praktik utomlands under sina ingenjörsstudier är IAESTE. Organisationen kan ibland även erbjuda examensarbeten.

Ordförande för IAESTE-kommittén vid LTH har under detta år varit Emil Ljungberg, som läser teknisk fysik på fjärde året.

– Jag var själv på praktik i Potsdam i Tyskland under fyra månader. Jag jobbade med ett kul forskningsprojekt i fysikalisk kemi. Vi var 10–12 IAESTE-studenter där och bjöds på aktiviteter där och en stor träff i München. Jag fick mitt arbete godkänt som kandidatarbete, 15 akademiska poäng, berättar han.

I Sverige har vi just nu ont om platser att erbjuda och det finns bara en gäststudent i Lund just nu. Systemet bygger på att vi ska erbjuda en plats mot att vi får skicka ut en svensk.

IAESTE, The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience, skapades 1948 (på Imperial College) av tio europeiska länder finns idag i 84 länder. I Sverige finns kommittéer på sex platser. Syftet är att skapa bryggor mellan länder genom kulturella upplevelser. Kommittén i Lund försöker skaffa plaster hos företag i regionen för att sedan kunna erbjuda utbytesplatser.En anställd finns (i Göteborg) som tar besluten om placeringar på olika platser.

I januari kommer IAESTE att kunna erbjuda nya praktikplatser för 2014, intresserade ska helst ha angett sina önskemål i en intresseanmälan senast under första halvan av december. Då har en konferens hållits i december där företagen har preciserat sina krav.

– Oftast har studenterna läst minst tre år innan de gör praktik men det är inte alltid ett krav, säger Emil. Arbetsgivarna bestämmer villkoren.

TEXT: MATS NYGREN

Mer information via www.iaeste.se och www.iaeste.org
TEXT: MATS NYGREN

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06