Så gör Helsingborg

ALLA TAR SINA examina på samma dagar! I Helsingborg är examensarbetena för ingenjörsstudenterna samordnade på ett sätt de sällan är i Lund.

LTH-nytt intervjuade programledaren Christin Lindholm, universitetsadjunkt på Datavetenskap, om orsaken till detta. Sedan några år leder hon de treåriga högskoleingenjörsprogrammen Datateknik och Elektroteknik med automation, som hon driver i ganska tätt samarbete med företag, främst i Skåne.

– Redan på hösten sätter vi datum för examinationerna, oftast till början av juni. De bygginriktade programmen gör likadant – i samarbete med oss. Om inte deltagande företag vill ha det på annat sätt så brukar vi klara alla examinationerna på två dagar, berättar Christin. Hon ser den största skillnaden i att det i Helsingborg är programmen som håller ihop processen medan det i Lund oftast är institutionerna.

Detta har faktiskt lett till att fler blir klara i tid. Den obligatoriska oppositionen på någon annans examensarbete blir utförd samma dag.

– Det leder också till att åtskilliga företag kommer och lyssnar till fler arbeten än bara de som direkt berör dem själva, påpekar Christin.

Hon pratar med tvåorna redan på våren ett år före xjobbet. På hösten får de sedan en dragning med all praktisk information. Vårterminen börjar med en femveckors säkerhetskurs. När den är klar bör de alla ha hittat sitt examensarbete så de kan komma igång direkt.

Några år ställdes examensarbeten ut på Campus och presenterades offentligt till inbjuden publik, ExpåC (C står då för Campus) var det vitsiga namnet på arrangemanget. Detta har sedan lagts ner på grund av resursbrist bland lärarna men ”återuppstod” tillfälligt 2011.

Examensarbetet är på 22,5 högskolepoäng, vilket motsvarar 15 veckors heltidsarbete och heltidsarbete brukar det verkligen bli. För att få börja med examensarbetet måste 120 poäng redan vara avklarade, så detta blir i regel det sista man gör på utbildningen.

X-jobb som passar dem kan studenterna hitta genom förslag som Christin får från de företag hon har kontakt med. Eller så har de själva letat upp andra företag, examensarbeten utan företag inblandade är ganska sällsynta i Helsingborg.

Däremot är det inte ovanligt att man gör x-jobb två och två. Varje X-jobb examineras på en timme. Halva tiden presenterar studenten eller studenterna, sedan får opponenterna och publiken ordet. På det sättet brukar man hinna med alla jobben på två dagar.

Ingenjörsprogrammen i Helsingborg fick nyligen godkänt betyg av UKÄ, Universitetskansler-ämbetet, med omdömet att examensarbetena ”redovisar ett icke trivialt utvecklingsarbete där studenterna följt en process och utformat en produkt eller ett system”. Christin ser det som ett bevis för att programmens projekt- och processupplägg ger ett bra resultat.

– Många studenter får också arbete på det ställe där de gjort sitt x-jobb, och ibland även gjort projekt under utbildningen. Sedan kanske det sällan handlar om fasta jobb, säger Christine, men de får både näringslivskontakter och referenser.

I ett fall har ett projektarbete och uppföljande examensarbeten (av Marcus Klang och Daniel Bergqvist) lett till en färdig produkt. Tack vare dessa kan nu det danska företaget DISA erbjuda sina kunder globalt gjuterimaskiner vars skick fjärrövervakas så att de får larm vid behov av service.

TEXT: MATS NYGREN
FOTO: KENNET RUONA

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06