Fortsatta sommarkurser i Xiamen

ETT NYTT UTBYTESAVTAL har slutits mellan LTH och universitetet i Xiamen. Där har under de senaste sju åren sammanlagt 56 ekosystem-studenter gjort sommarkurser ibland med anknytning till marin teknik. I fortsättningen kommer dessa kurser att kunna sökas även av väg och vattenstudenter.

En delegation från det snabbt växande universitetet var i Lund i oktober och berättade förtjust hur svenskt midsommarfirande har spridit sig i Xiamen tack vare utbytet. Xiamen skickar redan utbytesstudenter till LTH.

Tidigare har kursen letts av Teknisk vattenresurslära i Lund som haft en lärare med på kurserna. Nu tar Zheijanguniversitetet över inom ramen för ett normalt utbytesavtal. Studenterna arbetar där tillsammans med kinesiska studenter och erfarenheterna har varit mycket positiva. Intresset har alltid varit stort trots att sommarkurser annars knappast förekommer vid LTH.

LTH har också ett samarbete med Zheijang University i Hangzhou där Kinainriktningen och utbytet med Technology Management med flera håller till. Där finns också ett samarbete kring förpackningslogistik och innovation.

Linus Zhang, lektor på Teknisk vattenresurslära och född i Kina, har fyra gånger rest över till sommarkurserna i den snabbt växandekuststaden Xiamen.

– De åtta studenterna börjar med förberedelser i Lund på våren. Jag talar med dem om kinesiska förhållanden. I Xiamen arbetar de under fyra veckor med utvalda projekt tillsammans med en kinesisk student från en liknande utbildning. Det handlar om miljö och kemi och ibland marina undersökningar, säger han.

De redovisar sina resultat tillsammans på slutet av vistelsen och gör sedan finjusteringarna i rapporten hemma. I somras fanns ingen att möta studenterna! Universitetet hade flyttat till ett nytt campus långt från staden. Så småningom hittade studenterna dit och bodde i nya bostäder där men flyttade senare till staden. Den boendemodellen kan prövas igen nästa sommar.

TEXT OCH FOTO: MATS NYGREN

För mer information:

www.lth.se/internationellt/studera_utomlands/sommarkurs_vid_xiamen_university_fr_w/

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06