Certec lockade många

REKORDMÅNGA BESÖKARE (ÖVER 500 personer) kom till IKDC, Ingvar Kamprad design centrum, den 23 oktober för att uppleva Certec Informerar. Dessa informationsdagar har utvecklats till en slags mässa för hjälpmedel i rehabilitering och för funktionshindrade och lockar många anställda i sjukvård och omsorg.

För att komma in på Håkan Eftrings föreläsning om hur en robot kallad Hobbit kan hjälpa till i äldrevården, fick man armbåga sig in och sedan sitta på golvet. Lilla aulan var proppfull. Så är också Håkans projekt också väl känt bland annat från Rapport i TV i maj.

Nu kunde han berätta mer ingående om den robot som han och några andra LTH-forskare är med och utvecklar och testar. Ett stort EU-projekt ligger bakom med Wiens tekniska universitet som samordnare. Ett par europeiska företag, ett forskningsinstitut och en äldreorganisation deltar också.

Hobbits andra prototyp ska testas nästa höst och vinter bland annat på LTH. Den färdiga roboten ska färdig kosta runt 100.000 kronor och kanske kunna hyras av kunder som är tveksamma till ett köp. Man ska kunna både tala med roboten eller styra den med gester eller via en display.

Roboten kan göra små tjänster, som att leta upp och plocka upp saker som glasögonen som du inte kan hitta eller hämta medicin. Den kan slå larm om ägaren faller eller är försvunnen. Den kan bjuda på små överraskningar som t ex att spela lite musik, läsa en bok eller visa lite film. Den första prototypen kunde visa några olika ansiktsuttryck, som sömn, glädje eller ett frågande uttryck.

Användare kan tala med roboten eller visa på en display vad man vill ha hjälp med. Folk som testat den hade svarat på frågor om den och många fann den användbar och relativt enkel att instruera, fast många tillade att ”kanske inte för mig, men jag kan tänka mig andra som skulle ha nytta av den”.

Susanne Frennert arbetar som doktorand med projektet på halvtid och med ett annat robotprojekt på halvtid. Ett 20-tal frivilliga testade roboten i våras i Lund. Roboten ska inte ses som ersättning för mänsklig omvårdnad utan som ett komplement, som kan vara på plats i bostaden 24 timmar om dygnet och kanske göra det möjligt att stanna i eget boende
lite längre.

I ett annat rum lyssnade man till Charlotte Magnusson, som talade om sina navigationsprojekt. Med en smartphone med GPS i ena handen kan personer med minnesproblem få hjälp av en pil att hitta hem (NavMem-projektet) – eller att gå en beställd runda. Barn med funktionshinder som gör att de lätt sitter för mycket stilla kan – i ett annat projekt – lockas av spel att gå ut på skattjakt.

Gustav Knape, nybakad civilingenjör i teknisk design, berättade om sitt examensarbete
som handlade om 3D-skrivaren som pedagogiskt hjälpmedel i undervisning för synskadade. Med
dagens relativt billiga 3D-skrivare och de många möjligheter att utnyttja färdiga modeller eller skapa egna, t ex genom 3D-scanning av föremål, finns här mycket att göra.

Gustav och hans handledare Kirsten Rassmus-Gröhn visade hopkopplingsbara atommodeller, jordklot, kartreliefer, planetmodeller och skalmodeller för matematik och mycket annat. De färdiga modeller som redan finns är många men svåra att hitta, en bra databas skulle behövas.

TEXT OCH FOTO: MATS NYGREN

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06