Annas vinnande X-jobb

VARFÖR TRIVS VI i vissa miljöer men inte alls i andra?
– Arkitekter tänker nästan bara på hur saker ser ut. Jag vill få in alla de andra sinnena i planeringen, förklarar

Anna Harrysson

. I sitt examensarbete för ett år sedan gjorde hon detta med besked och med så objektiva metoder hon kunde.

– Vi påverkas alla av rum, vi upplever atmosfär eller stämning. Jag ville ta reda på hur och gjorde det med miljöpsykologiska metoder. Jag riktigt grävde ner mig i ämnet.

Anna ordnade en rundtur till åtta platser i Malmö för en grupp på 16 personer, vänner och bekanta med olika bakgrund. De fick sedan ange hur de upplevde de olika platserna med frågor för alla sinnen. Resultaten analyserades statistiskt med en PCA-elementmetod, som annars används inom biotekniken.

Hon gjorde sedan en ”sinnesväv” med intrycken från olika material, ljus, färger, grader av ordning och upplevelser av rymd. Detta låg till grund för en typologi. Syn, lukt, hörsel, känsel, balans (och möjligen även smak?) beaktades.

Av de olika platserna framstod en som mer otrivsam än alla andra – en passage i nya Triangelns köpcentrum. Platsen var extremt laddad med synintryck från både den egna designen och de omkringliggande butikerna, väsnig och allmänt orolig.

Som en utmaning gav sig Anna på att designa denna passage på ett alternativt sätt som skulle göra upplevelsen mer harmonisk. Återigen med tanke på alla inblandade sinnen för att få en helhetsupplevelse.

– Jag gjorde doftprov och ljudprov och kände på material. Jag byggde sinnesrum och levde intensivt i min egen lilla exjobbs-bubbla i ett halvår. Jag hade hjälp av både Thorbjörn Laike på Avdelningen för miljöpsykologi och av minhandledare Nina Falk Aronsson. Något företag var aldrig inblandat i exjobbet som heter ”

Förnimmelser av ett rum

”.

Sedan dess har Anna börjat arbeta på Qvarnström Arkitekter i Lund och undervisar som lärarassistent på Arkitektskolan.

Examensarbetet blev plötsligt aktuellt igen när hon nyligen kallades till stipendieutdelning hos Lunds Byggmästarklubb. Hennes arbete hade nominerats utan hennes kännedom och hon fick nu 7.000 kronor och uppmuntrande ord.

– Jag vill ha en diskussion om våra sinnen, som vi utnyttjar dåligt i arkitekturen. Det kan vara svårt att göra sådana studier som jag gjorde i vanliga jobb men det är ett viktigt område att ha kunskap om.

– Inte minst i sjukvården finns det hur mycket som helst att göra för att skapa rogivande miljöer, menar Anna.

TEXT OCH FOTO: MATS NYGREN

Läs mer på Annas hemsida: www.akhform.se

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06